Hvordan påvirker korona scenekunsten?

I et nytt prosjekt støttet av Norsk kulturråd skal forskere fra NTNU finne ut hvordan korona påvirket scenekunsten.

Plakat til eksamensforestillingen Ved havet står en ek så grønn av førsteårsstudenter på drama og teater.

Det skal forskere på NTNU finne ut av i det nye prosjektet Emerging forms of digital theatre during the corona pandemic in Norway som har fått 100 000 kroner støtte fra Norsk kulturråd.

Elena Pérez, universitetslektor i drama og teater ved NTNU.
Elena Pérez, universitetslektor i drama og teater ved NTNU.

– Vi skal undersøke nye former for digital scenekunst som har oppstått i forbindelse med koronapandemien, sier universitetslektor i drama og teater ved NTNU, Elena Pérez.

Også tidligere har det eksistert digitalt teater, og sammen med førsteamanuensis Ellen Foyn Bruun skal hun undersøke hva som er det virkelig nye som har oppstått under pandemien. Forskerne er også interessert i å se på hvordan de nye måtene å lage teater på utfordrer tanken om at teater må skje her og nå i samspillet mellom scene og sal.

Teatereksamen på YouTube og Instagram

Ellen Foyn Bruun og Elena Pérez og har undervist i teaterproduksjon under pandemien. I en normal situasjon ville studentene ha arbeidet på campus med å utvikle sine eksamensforestillinger. Siden de ikke har kunnet møtes fysisk på samme måte som tidligere, ble både ansatte og studenter tvunget til å finne opp nye måter å lage teater og undervise på. 39 førsteårsstudenter på bachelor i drama og teater holder i disse dager på med å avslutte sine eksamensproduksjoner. De er delt inn i seks grupper som alle har laget forestillinger basert på Anton Tsjekhovs Tre søstre.

– Studentene har vært virkelig kreative og laget produksjoner over Instagram, You Tube- episoder, radioteater, Facebook-streaming og andre digitale løsninger, forteller Foyn Brunn.

Opptakene er gjort over hele landet med mobiltelefoner, utendørs og innendørs, men alltid med respekt for gjeldende korona-regler.

Elena Pérez har skrevet sin doktorgradsavhandling om digitalt teater, og Foyn Bruun har i flere år vært med i NTNUs Art and Technology task-force ARTEC, så de visste begge to at pandemien ville gi noen helt unike muligheter for å skape teater på nye måter.

Vil sette galskapen i perspektiv

Ellen Foyn Bruun, førsteamanuensis i drama og teater ved NTNU.
Ellen Foyn Bruun, førsteamanuensis i drama og teater ved NTNU.

Målet med prosjektet er å sette den overveldende kompleksiteten, eller galskapen, ved digitaliseringen i perspektiv.

– Noen av disse nye og hybride formene for teater som utvikles nå blir kanskje værende med oss i fremtiden. Andre vil derimot vil forsvinne og være flyktige fenomener som kun var knyttet til akkurat denne korona-tiden, sier Foyn Bruun.

– Vi ønsker å se på de nye praksisene i lys av historikken på dette feltet som kan defineres som digitalt teater. Dermed kan vi forstå hva som virkelig er nytt og hvordan dette har relevans og er av verdi, sier Pérez.

Forskerne skal ta utgangspunkt i noen eksempler både fra høyere utdanning og den profesjonelle teaterscenen. De skal også sette dem inn i en historisk sammenheng opp mot to viktige vendepunkt innen digitalt teater. Da internett revolusjonerte telekommunikasjonen på 1990-tallet og mobiltelefonens inntog som gjorde det mulig for folk flest å kommunisere mens de var i bevegelse på 2010-tallet.

Prosjektet starter opp i juni 2020 og skal i første omgang vare frem til på nyåret 2021. En forskningartikkel fra prosjektet skal publiseres i en antologi sammen med artikler fra alle prosjektene som har fått tilskudd fra «Digital kultur, estetiske praksiser» hos Kulturrådet.

– Vi håper å få mer finansiering slik at vi kan bruke de funnene vi gjør til å skape mer kunnskap om disse tidsspesifikke fenomenene innen scenekunstnerisk praksis, sier Foyn Bruun.