Andrea Hegdahl Tiltnes

Andrea Hegdahl Tiltnes jobbet som kommunikasjonsrådgiver ved Det humanistiske fakultet frem til 2020.

Skrevet av Andrea Hegdahl Tiltnes

Forskning

Hvordan påvirker korona scenekunsten?

I et nytt prosjekt støttet av Norsk kulturråd skal forskere fra NTNU finne ut hvordan korona påvirket scenekunsten.

Studier og studentliv

Hvorfor trenger vi historikere og filmvitere?

Nå som verden igjen står midt i en global krise, kan humanistiske fag si hvordan vi har taklet lignende kriser tidligere, og hva som må til for at vi skal klare det nå. Det er ikke bare medisinere, biologer og teknologer som har nødvendig kunnskap, selv om de er viktigst i den akutte fasen. Perspektivene til for eksempel historikere, etikere, litteraturvitere, filmvitere og språkvitere bidrar til å sette det vi nå opplever i perspektiv. Slik bidrar den kunnskapen til at vi kan orientere oss i verden og få en bredere diskusjon av krisen.

Organisasjonsnyheter

Utforsker litteraturhistorien på nye måter

Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt, Bokhylla.no, gir oss nordmenn tilgang til nærmere 500 000 digitaliserte bøker og en million aviser. For norske studenter, elever, lærere og forskere, innebærer Bokhylla.no at hele vår kulturhistorie er et tastetrykk unna.

Forskning

Hvordan kan Norges kjøttforbruk bli mer bærekraftig?

I prosjektet MEATigation: Towards sustainable meat use in Norwegian food practices for climate mitigation, skal elleve forskere innen samfunnsvitenskap, humaniora og kunst jobbe sammen med åtte industripartnere for å finne ut hvordan endring i matproduksjonen kan hjelpe Norge med å få til det grønne skiftet.

Forskning

Hvilke konsekvenser har teknologi for språkutvikling hos barn?

Unge barn er stadig mer utsatt for digitale verktøy og vokser opp i digitale omgivelser. Veldig unge barn bruker nettbrett og smarttelefoner hyppig og det går på bekostning av samvær og kommunikasjon med jevnaldrende og voksne. Stadig ny teknologi utvikles med barn som målgruppe.