Hvordan står det til med likestillingen i akademia?

– God kjønnsbalanse blant ansatte og studenter har en positiv innvirkning på arbeids- og læringsmiljøet. Kjønn påvirker også hvilke erfaringer og perspektiver man tar med seg inn i arbeid og studier, sier Toril Nagenhus Hernes, prorektor for nyskaping.

Portrett av Toril Hernes
Foto: Thomas Høstad, NTNU

Toril Nagelhus Hernes leder Utvalg for likestilling og mangfold ved NTNU, og i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars er hun intervjuet av European University Association (EUA) om likestilling og mangfold i akademia.

Hernes er intervjuet sammen med Astrid Söderbergh Widding, rektor ved Stockholm University og Senena Corbalan Garcia, prorektor for forskning ved University of Murcia.

European University Association (EUA) har fokus på å fremme likestilling ved universiteter, og i tre dager framover vil flere videointervjuer med disse tre kvinnelige akademiske lederne bli delt på sosiale medier.

Videoene kan sees og debatten følges på EUA’s kontoer på sosiale medier: LinkedIn, Facebook, Twitter og YouTube.

Deler erfaringer

– Samfunnet er komplekst, og problemstillingene som forskning og innovasjon må bidra til å løse er sammensatte. Vi trenger ulike perspektiver og erfaringer for å finne bærekraftige løsninger som driver samfunnet fremover i en god retning, sier Toril Nagelhus Hernes.

– For å kunne oppfylle vårt samfunnsoppdrag er det viktig at vi rekrutterer vitenskapelig ansatte og ledere av alle kjønn.

EUA ønsker at videointervjuene vil bidra både til refleksjon omkring kjønnsubalanse og underrepresentasjon av minoritetsgrupper innen forskning og innovasjon ­– og ikke minst bidra til å dele gode erfaringer i arbeidet med å skape god balanse.

Toril Nagelhus Hernes deler NTNUs erfaringer med tiltak for å få opp kvinneandelen i en teknologiske fag. Her har studentrektrutteringsprosjektet ADA gitt gode resultater. NTNU har også flere tiltak som retter seg mot å øke kvinneandelen blant kvinnelige ansatte i en del fagfelt.

Her kan lese mer om de ulike tiltakene.

Et sentralt tema som de tre intervjuede har innspill på, er knyttet til forskningsevaluering og hvordan Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) jobber med dette.

Medlem i ekspertgruppe om innovasjon i EUA

Toril Nagelhus Hernes ble i år tatt opp som eneste norske medlem i Expert Group on Innovation i European University Association (EUA).

Les mer om dette her.