– Det å lytte, anerkjenne er en viktig del av en forsoningsprosess

Rektors tale etter forelesning om behandling av sørsamisk historie ved Historisk institutt.

Portrett av Anne Borg. Hun smiler og ser inn i kamera
Foto: Thomas Høstad/NTNU

Dette er en ytring. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Kjære alle sammen,

Takk for at jeg fikk komme hit i dag, og ikke minst – takk til Saemien Sijte for å ha fått i stand dette arrangementet. Jeg synes det er fint å være her både for min egen del, men også i kraft av min rolle som rektor ved NTNU.

Takk også til Håkon og Emil for gode historiske gjennomganger. Jeg er ikke fagperson på emnet og skal overlate den biten til de som er det.

Likevel: Jeg er glad for at vi nå kan snakke sammen og adressere det som lenge har vært et betent tema – forholdet mellom det sørsamiske og NTNU.

Grunnlovens paragraf 108 slår fast at:
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Som landets største universitet har selvsagt NTNU sin del av ansvaret for at intensjonen i Grunnlovens paragraf oppfylles, og Sannhets- og forsonings-kommisjonens rapport viser at storsamfunnet har sviktet på mange områder. Vi har på mange måter ikke vært feilfrie som gjennomgangen også viser.

Samtidig er et universitet et mangfold av meninger, og det viktig for meg å understreke at noe av det viktigste som skjer ved et universitet er selve meningsbrytningen i et fagmiljø.

Som rektor kan jeg ikke pålegge noen å forske på spesifikke områder – forskning er – og skal være – fri.

Kollegene våre ved Samisk høgskole, Universitet i Tromsø og Nord Universitet har nasjonale oppgaver innenfor samiske språk, kultur og historie. Men med et geografisk tyngdepunkt i Trøndelag har også NTNU et særlig ansvar for å undervise og forske på sørsamiske forhold; både historiefaglig og på andre fagfelt. Vi forsøker å være vårt ansvar bevisst, men innrømmer at vi har et stykke igjen.

Portrett av Anne Borg og Birgitta Fossum. De står foran en ensfarget vegg og ser inn i kamera
Rektor Anne Borg med Birgitta Fossum, direktør for Saemien Sitje i Snåsa. Foto: Privat

Håkon hadde et godt poeng i innlegget sitt som jeg synes det er verdt å gjenta. Det å lytte, anerkjenne og ta til seg andres perspektiver er en viktig del av en forsoningsprosess. Det mener jeg er et fornuftig sted å starte.

Historien skrives fortløpende, og den revideres i takt med nye funn og forskning på feltet. Jeg kan ikke love at historikere ikke kommer til å gjøre feil i fremtiden også, men jeg tror mange av feilene som vi har gjort tidligere kan unngås gjennom en bedre dialog og tettere samarbeid med samiske miljøer. Vi ønsker oss derfor et samarbeid, og vi håper at det samarbeidet som nå er i gang med Saemien Sijte kan videreutvikles i årene som kommer. NTNU trenger det, vi blir bedre av det.

Avslutningsvis vil jeg på vegne av NTNU beklage at vi ikke har oppfylt vårt ansvar overfor det sørsamiske. Og som gjennomgangene i dag viser, er det begått feil som vi ikke kan gjøre om og som har fått konsekvenser, men jeg håper vi kan se fremover.

Kjære alle sammen. Jeg er optimistisk for fremtiden. Vi tar lærdom fra vår egen historie og vi skal jobbe fram et nytt kunnskapsgrunnlag. Det kommer riktignok til å ta noe tid å bygge opp, men jeg tror vi er nå på riktig vei.

Takk for oppmerksomheten.