Metallurgi for fremtiden og det grønne skiftet

Metallindustrien har et stort ansvar for å bidra til mer miljøvennlig produksjon. For å lykkes med dette må det utvikles nye metoder og prosesser i hele verdikjeden.

Et bilde av 3 personer som klipper en metallenke.
Offisiell åpning av SFI PhysMet ved prorektor Toril Hernes, flankert av senterleder Knut Marthinsen og nestleder Marisa Di Sabatino Lundberg. Foto: Per Henning/NTNU

Dette er et blogginnlegg. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Skrevet av
en kvinne
Kari Norheim Håland Administrativ koordinator

NTNUs SFI-senter PhysMet har nettopp åpnet sine dører for forskning for fremtiden. Senteret skal bidra til det grønne skiftet innenfor metallurgi. Målsettingen er å støtte industrien med å bruke nye materialer og resirkulering for å få til en mer bærekraftig produksjon.

12. januar var det offisiell kick-off-webinar for det siste senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved Fakultet for naturvitenskap. Dagen ble åpnet av prorektor for innovasjon ved NTNU, Toril Hernes og konserndirektør ved SINTEF, Eli Aamot i samarbeid med Forskningsrådet.

SFI PhysMet har fått 96 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet. I tillegg kommer finansiering fra forsknings- og industripartnerne, og totalbudsjettet er på om lag 210 millioner kroner fordelt på 8 år. Senteret ledes av Professor Knut Marthinsen ved Institutt for materialteknologi.

Viktig støttespiller for norsk metallindustri og det grønne skiftet

Det overordnete målet med senteret er å hjelpe norsk metallbasert industri til mer bærekraftig produksjon, og til å utvikle og bruke fremtidens materialer. Senteret skal være en viktig støttespiller for norsk metallindustri i det grønne skiftet. Senteret vil bestå av et forskningsmiljø i verdensklasse innenfor området fysikalsk metallurgi og skal utdanne flere doktorgrad- og master studenter.

Senteret skal spesielt jobbe med å utvikle nye materialer, inkl. nye legeringer og prosesser for økt resirkulering og nye sveise- og sammenføyningsmetoder for store konstruksjoner på land og til havs.

NTNU, Fakultet for naturvitenskap, er vertsorganisasjon for senteret. Partnerne i senteret er SINTEF, Institutt for energiteknikk (IFE), Hydro, Elkem, Statens Vegvesen, Equinor, Benteler, Raufoss Technology (Neuman) og Thermo-Calc Software.

Prosjekter og forventede resultater for industrien

I SFI’en er det tett samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og brukerpartnerne. Brukerpartnerne i SFI PhysMet har ulike innfallsvinkler og forventninger til resultater i løpet av senterperioden:

Equinor: Vil samarbeide med senteret om å finne gode bærekraftige løsninger knyttet til dypvannsoperasjoner og utbygging av vindmøller til havs (som bl.a. vil kreve nye sveisemetoder).

Et bilde av 9 vindmøller på havet.
Flere vindmøller til havs er et av målene for SFI PhysMet
Et bilde av en bru.
Bjørnafjordbrua på E39. Foto: Arkitektbyrå Dissing og Weitling

Statens Vegvesen forventer å dra nytte av resultater i senteret i prosjektet «Ferjefri E39» – Strekningen mellom Trondheim og Kristiansand skal utbedres og gjøres ferjefri. Statens Vegvesen planlegger i prosjektet bygging av mange og svært store brukonstruksjoner, og har behov for nye og forbedrede sveise- og sammenføyningsmetoder. Forskning i SFI PhysMet vil kunne bidra til nye, grønnere og kostnadsbesparende løsninger.

Metallproduksjon og prosessindustri (Hydro, Elkem): Senteret vil ha aktivitet rettet mot å utvikle:

  • Nye materialer og legeringer som er bedre egnet for resirkulering og med potensielt nye og forbedrede egenskaper.
  • Nye innovative metoder for resirkulering (uten omsmelting) og bearbeiding av materialer.
  • Nye og forbedrede metoder for å lage nye (rå-)materialer (f.eks. ved hurtigstørkning) for bruk i metall 3D-printing (additive manufacturing).

Bilindustrien (Benteler, Raufoss Technology): Vil bruke resultater fra forskning i senteret til bl.a. å oppnå redusert vekt på kjøretøy og redusert CO2-fotavtrykk i bilindustrien (bl.a. gjennom bruk av mer resirkulert aluminium).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med:

Nettside: https://www.ntnu.edu/physmet/