NTNU får felles campus

NTNU får én felles campus i Trondheim, bekrefter statsminister Erna Solberg.

Rektor Gunnar Bovim var meget fornøyd over budskapet fra statsminister Erna Solberg om at regjeringen går inn én campus i Trondheim. Foto: NTNU/Idun Haugan

NTNU får én felles campus i Trondheim, bekrefter statsminister Erna Solberg.

– Et universitet for hele Norge

Statsministeren sier på vegne av regjeringen at det nå blir én campus i Trondheim, samlet rundt Gløshaugen nær sentrum.

– NTNU er et universitet for hele Norge. Det blir mest spennende, innovative og ikke minst det største universitetet, sier statsminister Erna Solberg.

Virksomheten er i dag spredt på flere ulike steder, med Dragvoll som ett av flere tyngdepunkt. Nyheten ble sluppet under en tilstelning i det nye nullutslippshuset på Gløshaugen tirsdag 8. september.

– Det er viktig at studenter er i omgivelser som er gode, som inspirerer, mener Solberg.

Regjeringen går inn for en felles campus på Gløshaugen etter å ha fått entydige anbefalinger fra eksperthold. Dette skal gi bedre utnyttelse av felles ressurser og kompetanse og lokaler.

– Vi får et universitet som er internasjonalt attraktivt, sier Solberg.

Statsministeren mener NTNU gir veldig viktige bidrag til innovasjon og nyskaping i Norge, og trekker frem de tematiske satsingsområdene.

Historisk

– Du er en statsminister som skriver historie, sa NTNUs rektor Gunnar Bovim etter statsministerens bekreftelse.

Bovim mener at dette er et nasjonalt løft.

– Vi har et nasjonalt mandat. Mer enn 80 prosent av studentene våre kommer utenfra regionen, understreker Bovim.

Tidligere har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sagt at han ser fornuften i argumentene for en samlet campus. Nå har regjeringen behandlet saken og vedtatt at slik blir det. Dermed er en mangeårig prosess avsluttet.

Tettere

Rektor Bovim mener at dette blir en campus for fremtiden som vil gjøre det lettere for NTNU å oppfylle samfunnsoppdraget.

– Universitet blir på denne måten bedre integrert i byen – det kommer tettere på næringsliv, arbeidsliv og innovasjonsmiljøene, i hele bredden av fagmiljøene, mener han.

Bovim sier dette blir en mer attraktiv løsning for studenter. Universitetet tilpasser seg fremtidens læringsformer, og det blir lettere å ta fag på tvers. Universitetet blir også enda mer tilgjengelig for bybefolkningen.

– Du vil se at vi er opptatt av å bygge nøkternt, produktivt og effektivt, sier Bovim videre.

En samlet campus vil øke bruken av felles arealer og tjenester, undervisningsarealer, laboratorier og studentarbeidsplasser. Nye læringsarealer blir tilpasset flerbruk og fleksible løsninger, og vi får en mer intensiv bruk av dagens arealer, mener han.

Målet er også at campus skal være et nullutslippssamfunn. Kortere avstander gir mindre transport, oppgradering og nybygg skal redusere miljøbelastningen, mens flere ansatte og studenter samlet på campus gir bedre utnytting av byggene.