NTNU-professor legger fram Skatteutvalgets innstilling: – Et usedvanlig givende arbeid

Skatteutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen i juni 2021, med mandat å foreta en helhetlig vurdering av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.  Støre-regjeringen har gitt utvalget et tilleggsmandat som omfatter hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling.

Skatteutvalgets mandat har vært å foreta en helhetlig vurdering av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Støre-regjeringen har gitt utvalget et tilleggsmandat som omfatter hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling. Foto: Colourbox

Av Anne Katharine Dahl

Skatteutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen i juni 2021, med mandat å foreta en helhetlig vurdering av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.  Støre-regjeringen har gitt utvalget et tilleggsmandat som omfatter hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling.

– Det har vært et tidkrevende og omfattende arbeid, sier Ragnar Torvik.

– Skattesystemet har grunnleggende påvirkning på nasjonaløkonomien og rammebetingelsene til velferdsstaten, så vel som for næringslivet og den enkelte skattebetaler. Det har gjort dette til et usedvanlig givende arbeid, sier Torvik som mandag overleverer utredningen til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Skatteutvalget har blant annet vurdert endringer som skal få flere i arbeid og øke investeringene i næringslivet. Oppdraget har også vært å se på hvordan Norge bør tilpasse seg endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper, i tillegg til å se på hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål.

Mandatet ber også utvalget å vurdere hvordan skattesystemet kan forenkles.

For et år siden, fikk Skatteutvalget et tilleggsmandat fra Støre-regjeringen. Den nye regjeringen ba blant annet utvalget utrede hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, inkludert formuesskattens rolle, og om skattesystemet kan brukes til en bedre geografisk fordeling.

**

Fremleggelsen kan følges direkte på regjeringen.no. Mer informasjon finnes på Finansdepartementets nettsider.

Ragnar Torviks kronikk i Aftenposten: På tide med skatteomlegging