Nina E. Tveter

Kommunikasjonsrådgiver i Kommunikasjonsavdelingen. Redaktør i forskningsmagasinet Gemini / Gemini.no.

Les ansattprofil

Skrevet av Nina E. Tveter

Prorektor Toril Nagelhus Hernes står og snakker og gestikulerer
Organisasjonsnyheter

Prorektor for nyskaping med i europeisk ekspertgruppe

Prorektor Toril Nagelhus Hernes er tatt opp som medlem av EUA Expert Group on Innovation (EGInno).

Forskning

500 eldre forteller: – Dette er livskvalitet for meg

I Norge har vi fått god oversikt over antall beboere på sykehjem per legeårsverk, antall sykepleiere på nattevakt, antall ansatte i hjemmetjenesten som foretar stell av beboere i omsorgsboliger og så videre. Men vi mangler mål som sier noe konkret om resultatet av tjenestene.

Organisasjonsnyheter

NTNU-professor legger fram Skatteutvalgets innstilling: – Et usedvanlig givende arbeid

Skatteutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen i juni 2021, med mandat å foreta en helhetlig vurdering av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.  Støre-regjeringen har gitt utvalget et tilleggsmandat som omfatter hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling.

Forskning

Teamarbeid i ambulanse kan gi færre uønskede hendelser

130 ansatte som jobber på ambulanse skal nå trene på å jobbe i team. Gevinsten skal bli økt pasientsikkerhet.