NTNU tester KI-verktøy på vegne av offentlig sektor

Sammen med Datatilsynet skal NTNU finne ut hvordan offentlig sektor skal forholde seg til det nye generative KI-verktøyet, Copilot for Microsoft 365, og andre lignende verktøy.

Et datategnet illustrasjonsbilde. Bakgrunnen er av pasteller som bølger vannrett, foran ser du tre skjermbilder fra et dataprogram. Verktøylinje på venstre side en liten boks midt på der det står "introducing copilot"
Illustrasjon: Microsoft

This article is also available in English.

Samtidig som generative KI-verktøy skaper effektive måter å jobbe på, er det viktige vurderinger innen personvern og dataforvaltning som må ligge til grunn før man tar i bruk slike verktøy.

Microsoft lanserte i fjor kunstig intelligens-assistenten, Copilot for Microsoft 365, som er en del av kontorpakken. Copilot for Microsoft 365 er et verktøy som kombinerer kunstig intelligens (KI) med dine data.

Verktøyet skal hjelpe deg med å gjøre arbeidsoppgaver på en mer kreativ og effektiv måte.

Viktige prinsipper

Copilot for Microsoft 365 vil i sin natur samle inn personlige opplysninger fra virksomhetens interne systemer. NTNU skal i samarbeid med Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens gjennomføre et pilotprosjekt for å teste om Microsoft sin kunstige intelligente assistent kan bli tatt i bruk i en stor organisasjon i offentlig sektor.

– Den generative KI-bølgen gir oss nye og effektive måter å jobbe på. Det er viktig at vi som forsknings- og utdanningsinstitusjon henger med på utviklingen. Samtidig, er det også viktig å undersøke hva det betyr å dele data på tvers når vi bruker slike verktøy. Det er derfor en flott mulighet for NTNU at vi får hjelp fra ekspertene i Datatilsynets sandkasse-prosjekt til dette, sier IT-direktør, Håkon Alstad.

Prosjektet skal se på NTNUs robusthet, bruksområder og dataforvaltning. Målet er å finne ut hva som kreves med hensyn til blant annet personvern for at NTNU og andre offentlige organisasjoner skal kunne bruke verktøy som Copilot for Microsoft 365.

– Offentlige organisasjoner er ganske spesielle, og vi har mange hensyn å ta når vi saksbehandler. Prinsipper som blant annet likebehandling, nøytralitet, saklighet og godt personvern er bærebjelker i norsk offentlig saksbehandling. Det er viktig at vi ivaretar dette når vi utforsker nye digitale verktøy, sier prosjektleder Heine Skipenes.

Skal lage verktøykasse for å bli «Copilot ready»

Prosjektet skal lage en verktøykasse som inneholder hjelpemidler for å vurdere om en organisasjon er «Copilot ready» nok til å ta i bruk et verktøy som Copilot for Microsoft 365 (eller lignende). Verktøykassen vil være tilgjengelig for andre offentlige og private aktører som ønsker å lære om NTNUs erfaringer på prosjektets nettsider.

NTNU ønsker å fremheve viktigheten av å inkludere personvern i prosessen når man anskaffer IKT-verktøy. Prosjektet ønsker derfor å utvikle informasjonsmateriell om hvordan offentlig sektor kan tenke operasjonelt personvern i tidlig utvikling.

– Før vi kan ta i bruk et verktøy som Copilot for Microsoft 365 er det mye som må være på plass. Det er mange vurderinger og avklaringer som må være gjort, og vi må utforske både mulighetene og utfordringene et slikt verktøy gir. Dette verktøyet kan potensielt få tilgang til ting som alle filene dine, alle eposter du har sendt og mottatt, og alle chatter du har hatt. Vi må være 100 % sikre på hva dette innebærer, særlig med tanke på informasjonssikkerhet og personvern. Å legge til rette for en åpen og bred diskusjon om temaet blir viktig, og derfor er vi veldig fornøyd med å ha Datatilsynet med på laget, forklarer Skipenes.

Stor interesse fra andre aktører

Microsoft 365, Crayon og Sikt er med som partnere i prosjektet. Dette er viktige bidragsytere til at prosjektet klarer å få et bredest mulig vurderingsgrunnlag for at alle involverte målgrupper skal kunne ta gode og informerte valg for seg selv.

Flere virksomheter har tatt kontakt med prosjektet om tekniske spørsmål og vurderinger. Prosjektet er positiv til samarbeid og finner dette lærerikt.

Inviterer til åpent fagseminar

NTNU ønsker å dele sine funn og erfaringer. Det blir arrangert et åpent fagseminar mot slutten av prosjektet hvor det blir mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Mer informasjon om seminaret kommer på prosjektets nettsider.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med prosjektleder Heine Skipenes, eller se mer informasjon på prosjektets nettsider.