NTNUs koronatest får Forskningsrådets innovasjonspris

Prisvinnerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay ønsker å bruke prisen til å stimulere andre ved NTNU til innovasjon basert på nye ideer fra grunnforskningsresultater.

Prisvinnerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay ønsker å bruke prisen til å stimulere andre ved NTNU til innovasjon basert på nye ideer fra grunnforskningsresultater.

Forskningsrådets innovasjonspris for 2021 tildeles NTNUs koronatest-teknologi ved forskerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay. Juryen fremholder betydningen fagmiljøene og ledelsen ved NTNU og St. Olavs hospital har hatt ved å legge til rette for innovasjonsgjennombruddet. Også NTNU TTOs rolle i kommersialiseringen og videreutviklingen av test-teknologien fremheves.

Forskningsrådets innovasjonspris tildeles personer eller en virksomhet som har skapt innovasjon gjennom strategisk bruk av forsking, og gjennom dette har skapt forskningsbasert innovasjon. Innovasjonsprisen skal gi oppmerksomhet om nytteverdien av forsking som utgangspunkt for innovasjon. Den skal også vise nytten av samarbeid mellom forskingsmiljø og virksomheter.

Foto: Geir Mogen/NTNU

– Det er en ære og anerkjennelse å motta Forskningsrådets innovasjonspris. Arbeidet med koronatesten har vært et tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagmiljøer og mange enkeltpersoner. Vi ønsker å bruke prisen til å stimulere andre ved NTNU til innovasjon basert på nye ideer fra grunnforskningsresultater, sier prisvinnerne Sulalit Bandyopadhyay ved Institutt for kjemisk prosessteknologi og Magnar Bjørås ved Institutt for klinisk og molekylær medisin.

De legger til at også Forskningsrådet har vært viktig i utviklingsløpet fra den grunnleggende forskningen til kommersialisering av forskningsresultater,

Bjørås mottar prisen på vegne av seg selv og Sulalit Bandyopadhyay, som for tiden er på reise i India.

Fra grunnforskning til anvendbar innovasjon i rekordfart

Historien om koronatesten viser hvordan to grunnforskningsmiljø som ikke tidligere har jobbet sammen, og som faglig sett står langt fra hverandre, sammen kan løse en vanskelig utfordring på kort tid. Innovasjonen er også et godt eksempel på at sterke grunnforskningsmiljøer utgjør en viktig del av kriseberedskapen.

– Dette viser betydningen av grunnforskning, og også hvilket potensial som ligger i tverrfaglig samarbeid, sier prorektor for forskning Tor Grande.

Etablerte nytt selskap

NTNU Technology Transfer (TTO), kommersialiseringsenheten for ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge, har hatt en viktig rolle. TTO bidro med patentbeskyttelse av teknologien, salg og markedsføringsaktiviteter samt forretningsutvikling og selskapsetablering av Lybe Scientific. Selskapet videreutvikler nå test-teknologien og etablerer seg i markedet som en leverandør av diagnostikkløsninger, både for covid-19 og også innen andre områder.

Instituttledere og dekaner ed NTNU har også vært viktige medspillere i prosessen med tilrettelegging og for å finne gode løsninger for videreutvikling og produksjon i NTNUs egne lokaler.

– Prosessen fra ide til innovasjon; videreutviklingen og kommersialiseringen av test-teknologien, viser hvordan NTNUs strategi og virkemidler for innovasjon kan gi store resultater når vi bruker disse godt sammen med eksterne virkemidlene og støtteapparat, sier Toril Nagelhus Hernes, prorektor for innovasjon.

Lybe Scientific ledes av Tonje Steigedal som har bakgrunn innen bioteknologi og medisinsk teknologi og som i flere år har jobbet med kommersialisering av teknologi. Steigedal ledet arbeidet med kommersialiseringen av teknologien i sin tidligere rolle som forretningsutvikler ved NTNU Technology Transfer.

Prispengene skal brukes til innovasjonsaktiviteter

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe delte ut prisen. Magnar Bjørås mottok på vegne av begge forskerne. Direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit til høyre. Foto: Forskningsrådet

Prisen deles ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe under Kunnskapsgrunnlagskonferansen  i regi av Forskningsrådet 24. november. Prisen skal bidra til å inspirere andre til å satse strategisk på forsking og til å ta i bruk forskingsresultat på en fremragende måte. Prispengene på 500 000 kroner skal brukes til innovasjonsaktiviteter.

Juryens begrunnelse

«Vinneren er et fremragende eksempel på hvordan langsiktig grunnforskning og tverrfaglig samarbeid raskt kan gi en innovasjon av stor betydning for befolkningen, helsetjenesten og samfunnet. Innovasjonen har det siste halvannet året vært et sentralt verktøy i arbeidet med å ta landet gjennom koronapandemien, og innovasjonen har nå også gitt et oppstartselskap med stort internasjonalt potensial innenfor diagnostikk.

På svært kort tid, i mars og april 2020, utviklet forskere ved NTNU en svært sensitiv koronatest. Forskerne er professor Magnar Bjørås (molekylær medisin) og førsteamanuensis Sulalit Bandyopadhyay (prosesskjemi og nanoteknologi) som ledet arbeidet. Testen ble tidlig tatt i bruk ved norske sykehus og er også brukt av helsetjenesten i andre land. De to forskningsgruppene hadde ikke tidligere samarbeidet og det var pandemien som brakte dem sammen.

Juryen vektlegger det tverrfaglige samarbeidet som var avgjørende for at de lyktes. Kompetansen innenfor grunnforskning og diagnostikk i forskningsteamet var viktig for gjennomføringen av det tverrfaglige samarbeidet som førte til at innovasjonen, koronadiagnostikken, kom på plass i løpet av svært kort tid.

Innovasjonen tas nå inn i et nytt selskap: Lybe Scientific AS. Innsats hos NTNU TTO og med støtte fra Forskningsrådet har sikret IP, valideringer for CE-merking og regulatorisk godkjenning samt vurdert bruk og markeder for konseptet også utover koronadiagnostikk.

Bjørås og Bandyopadhyay er begge sentrale i selskapet. Med et solid og verifisert forskningsbasert konsept og erfarne forretningsutviklere for diagnostikkprodukter på laget, er målet verdiskaping gjennom norske arbeidsplasser og eksport. En innovasjon som allerede har vist sin enorme betydning for liv, helse og samfunnsøkonomien tas altså videre for et kommersielt løp.»