NY SFF til May-Britt Moser og Kavli-instituttet

Gratulerer til professor May-Britt Moser og forskningsmiljøet på Kavli Institute for Systems Neuroscience som i dag ble tildelt et nytt senter for fremragende forskning (SFF)!

Stor glede på Kavli-instituttet over tildelingen av SFF-senter. Professor May-Britt Moser skal lede Centre for Algorithms in the Cortex. Foto: Torstein Olav Eriksen / Khrono

Gratulerer til professor May-Britt Moser og forskningsmiljøet på Kavli Institute for Systems Neuroscience som i dag ble tildelt et nytt senter for fremragende forskning (SFF)!

CAC – Centre for Algorithms in the Cortex har til formål å avdekke algoritmene som hjernebarken (cortex) bruker for kognitive funksjoner.

Slik beskriver professor May-Britt Moser innholdet i den nye SFF-en som hun skal lede:

«Algoritmene er regelsettene som nerveceller følger for å utføre funksjoner. Vår uvitenhet på dette feltet per i dag skyldes at informasjonen i cortex er distribuert over milliarder av små synapser, som er små kontaktpunkter mellom blandede, men samtidig spredte grupper av nerveceller.

Vi har vært med på å utvikle nye redskap og metoder for å studere svære populasjoner av nerveceller som samarbeider og er aktive samtidig.

I CAC har vi satt sammen 12 forskningsgrupper på Kavli Institute for Systems Neuroscience. Vår visjon er å ta i bruk og utvikle ny teknologi til å identifisere og forstå fundamentale regelsett som cortex bruker for å beregne og skape kognitive funksjoner.

Bygger på opparbeidet kunnskapen fra tidligere SFF-er

Vi har et stort fortrinn ved at vi kan bygge på den opparbeidede kunnskapen fra de to forrige SFF-ene våre og den innsikten vi fikk gjennom forskningen på hippocampus-entorhinalnettverket som ledet til Nobelpris til våre forskere i 2014.

For å fasilitere dette paradigmeskiftet har vi rekruttert en ny generasjon av uavhengige forskere som vil studere storskaladata fra ulike høyere-ordens kortikale systemer, på ulike utviklingssteg og i ulike arter og utvikle teoretiske modeller for hvordan hjernen jobber.

Målet er å identifisere koder i nevrale kretser i disse dataene. Slik vil CAC bli en pioner i det neste tiårets dypdykk inn i det mekanistiske grunnlaget for kognisjon.

Kunnskapen kommer til å bli viktig for å forstå hva som skjer i hjernen når den rammes av sykdom som ved demens.»