Annika Bremvåg

Profilside

Skrevet av Annika Bremvåg

Alexandra Bech Gjørv og Tor Grande sammen med de nye senterlederne.
Forskning

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). NTNU og SINTEF leder eller deltar i alle sentrene. Den totale finansieringen fra Forskningsrådet er 1,28 milliarder kroner over åtte år. Hvert senter vil i tillegg finansieres av bidrag fra næringsliv og FoU-partnere.