NTNU og Massachusetts Institute of Technology (MIT) undertegner samarbeidsavtale innen energi

Avtalen formaliserer det mangeårige samarbeidet mellom de to institusjonene.

Robert C. Armstrong og Anne Borg tar hverandre i hånda og smiler.
Bilde: Rektor Anne Borg og Direktør for MIT Energy Initiative Robert C. Armstrong undertegner samarbeidsavtale mellom NTNU og MIT innen energi. Foto: Johan E. Hustad/NTNU

Den 13.-14. mars besøkte rektoratet og fem NTNU-professorer Massachusetts Institute of Technology (MIT) for å undertegne memorandum of understanding (MOU) på energi.

MIT stilte opp med 17 forskere og professorer som gjennom tverrfaglige sesjoner ga innblikk i MITs omfattende energiforskning før Rektor Anne Borg og Direktør for MIT Energy Initiative Robert C. Armstrong undertegnet samarbeidsavtalen.

Avtalen formaliserer det mangeårige samarbeidet mellom de to institusjonene, og skal legge til rette for videre utvikling av samarbeid i forskning og utdanning på energifeltet i perioden 2023-2033.

Professorer fra begge institusjoner sammen med stipendiater og postdoktorer skal jobbe med energirelaterte problemstillinger av felles interesse.

Institusjonene skal bidra til å fremme:

  • Student- og ansattmobilitet
  • Felles forskningsaktiviteter og publikasjoner
  • Samarbeid i forsknings- og utdanningsaktiviteter innen områdene:
    • Innovative fornybare energiteknologier og -systemer
    • Avkarbonisering av energisystemer for å nå netto-null innen 2050, med fokus på naturgassteknologier og -systemer, karbonfangst og -lagring og hydrogenproduksjon, -transport og -bruk
    • Energiteknologi og -effektivisering i bygg og industri
  • Felles seminarer og faglige møter