Ragnhild Angell Gimse Storrø

Kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Les ansattprofil

Skrevet av Ragnhild Angell Gimse Storrø

Forskning

NTNU, Microsoft og HP går sammen om etterutdanning i cybersikkerhet

Cybertruslene øker i samfunnet og rammer stadig flere bedrifter og organisasjoner. Nå går de tre store aktørene i offentlig og privat sektor sammen for å tilby et lavterskel etterutdanningsopplegg på området.  Den nye etterutdanningen blir den første av sitt slag på NTNU.