NTNU, Microsoft og HP går sammen om etterutdanning i cybersikkerhet

Cybertruslene øker i samfunnet og rammer stadig flere bedrifter og organisasjoner. Nå går de tre store aktørene i offentlig og privat sektor sammen for å tilby et lavterskel etterutdanningsopplegg på området.  Den nye etterutdanningen blir den første av sitt slag på NTNU.

NYTT KURS: Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, Verner Hølleland, adm.dir. i HP Norge og Kristine Dahl Steidel, adm.dir. i Microsoft Norge er stolte samarbeidspartnere for det nye cybersikkerhetskurset ved NTNU. Foto: Mina Taaje Sønsterud, Microsoft Norge

Cybertruslene øker i samfunnet og rammer stadig flere bedrifter og organisasjoner. Nå går de tre store aktørene i offentlig og privat sektor sammen for å tilby et lavterskel etterutdanningsopplegg på området.  Den nye etterutdanningen blir den første av sitt slag på NTNU.

«Digital sikkerhet i praksis» er navnet på kurset som retter seg særlig mot små og store virksomheter.

– Målet med kurset er at de som håndterer IT-systemene, ingeniører, konsulenter og annet driftspersonale får oppdatert kompetanse, slik at de bedre kan beskytte systemene og virksomheten mot cyberkriminalitet. Dessverre er det alt for lite kunnskap om cybersikkerhet i norske bedrifter, sier Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

En kontinuerlig prosess

Verner Hølleland, administrerende direktør i HP Norge, er initiativtakeren til den nye utdanningen.

– Hver eneste dag kommer det hundretusenvis av nye angrepstyper, og da sier det seg selv at kunnskapen også må oppdateres kontinuerlig. Det er dette som gjør samarbeidet mellom NTNU, Microsoft og oss i HP så unikt i en slik kurssammenheng. Vi har også sørget for at kostnaden for utdanningen er så lav at den er tilgjengelig for alle virksomheter – uavhengig av størrelse, sier han.

Dette stiller dekanen seg bak. Hun ser som Hølleland med bekymring på den økende andelen angrep mot norske virksomheter, og er glad for at de nå kan tilby dem et fullverdig og oppdatert kurstilbud.

– Sammen med Microsoft og HP har vi nå etablert en verktøykasse som tar for seg noen av de mest grunnleggende grepene virksomheten kan ta for å bli mindre attraktive mål for cyberkriminelle, sier hun.

Stort behov for etterutdanning

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge, er tydelig på at det er et skrikende behov etter flere med kompetanse innen cybersikkerhet.

– Angrepene blir stadig mer sofistikerte, og viktigheten av at norske virksomheter tar grep for å bedre sikkerheten har aldri vært større. Vi ser etøkende antall angrep også mot norske virksomheter, offentlige som private, og mener det er på høy tid at det nå investeres i mer kunnskap for de ansatte. Dette er ikke bare en investering i de ansatte, det er bra for forretningen, sier Steidel.

Info om utdanningen

Utdanningen «Digital sikkerhet i praksis» vil starte før jul. Hvert kurs har plass til 50 deltakere, og består av en fysisk samling på syv timer, individuelt forarbeid på tre timer og individuelt etterarbeid på syv timer.

Kurspakken  består av fire kurs som kan tas uavhengig av hverandre:

Kurs 1 – Identitet

 • Tofaktorautentisering helt ned på applikasjonslaget
 • Identitet og rolle tilpasset arbeidsoppgaver
 • Rett tilgang til rett tid
 • Rollebasert tilgangskontroll
 • Labeling av dokumenter og databaser

 

 Kurs 2 – Endepunktssikring

 • Oppdatert oversikt over egne systemer (Identify):
  • Hvem
  • Hva: Maskinvare, programvare og fastvare
 • Protect, detect, respond, recover
 • Innkjøpskrav

 

 Kurs 3 – Informasjonsbeskyttelse

 • Dataklassifisering og beskyttelse (kryptering)
 • Data loss prevention

 

 Kurs 4 – Nettverkssikkerhet

 • Betinget tilgang
 • Geolokasjonsbasert tilgang