«Regjeringen forstår ikke alvoret»

I en tid der kunnskap er viktigere enn noen gang, velger regjeringen å kutte kraftig i sektorens muligheter for å kunne bidra til omstilling og innovasjon. Ikke bare for Norge, men i et globalt perspektiv.

Bildet er fra Utdannings- og forskningskomiteen var på besøk ved NTNU Gløshaugen, med rektoratet og studenttinget tilstede. Foto: Felix Seifert/NTNU

I en tid der kunnskap er viktigere enn noen gang, velger regjeringen å kutte kraftig i sektorens muligheter for å kunne bidra til omstilling og innovasjon. Ikke bare for Norge, men i et globalt perspektiv.

Kronikk av rektor Anne Borg

Regjeringens kuttforslag i revidert nasjonalbudsjett svekker tilliten til at våre politiske ledere forstår alvoret. Én prosent av Norges befolkning studerer eller jobber ved NTNU. En betydelig andel norske arbeidsplasser har ansatte som har studert ved NTNU.

Det er særlig tre forhold som er problematiske og som rokker ved tilliten til regjeringen: (mangler bulletpoints)

En utsettelse av Ocean Space Center gjør at Norge risikerer å miste muligheten for å etablere et nasjonalt utdannings- forsknings- og innovasjonssenter i verdensklasse innenfor havteknologi.

Denne utsettelsen kommer altfor seint, og vil gjøre prosjektet betydelig dyrere. Kostnaden ved å utsette byggingen er estimert til 500 – 750 millioner kroner, og berører også 1000 forskere og studenter som allerede er på flyttefot. Senteret er et av Norges viktigste klimatiltak og vil bli helt avgjørende for framtidige arbeidsplasser, verdiskapning og utslippskutt innen sjøfart, fiske, flytende havvind og moderne havbruk. Vi risikerer også å tape kampen om de aller beste hodene innenfor forskning og utdanning på feltet

Regjeringen har også bedt NTNU og Statsbygg om å se på en kraftig nedskalering av utbygging og samling av campus i Trondheim.

Vi har frist til 25. mai. Statsråden sier at den billigste kvadratmeteren er den som ikke er bygd. Jeg mener at den fort blir den dyreste, ved at vi opprettholder gammeldagse og uhensiktsmessige læringsarealer og ikke kan ta i bruk pedagogiske og studentaktive læringsformer. Norge og verden står i komplekse samfunnsutfordringer og disse løses best ved å se teknologi og innovasjon i sammenheng med kunnskap om samfunn og mennesker, og med naturpåvirkning og naturmangfold. Vårt viktigste bidrag til samfunnet er studentene vi utdanner. Derfor er campussamling viktig ikke bare for NTNU. Den er også viktig for Norge.

Sist, men ikke minst, et svekket forskningsråd er svært bekymringsfullt for sektoren.

NTNU er Forskningsrådets største bruker og vi henter ut om lag én milliard kroner i året. Vi er avhengige av eksternfinansiering for å drive eksperimentell forskning og forskning på høyt nivå. Det er umulig å drive slik forskning på basisfinansieringen fra Kunnskapsdepartementet. Dersom FRIPRO, SFF, forskningsinfrastruktur og støtte til EU-prosjekter settes på vent eller utsettes for store kutt, vil dette få direkte konsekvenser for kunnskapsutviklingen ved alle sterke grunnforskningsmiljø i Norge. Det vil svekke Norges langsiktige konkurranseevne i EU og verden, og på sikt ramme evnen til bærekraftig omstilling, og redusere landets konkurranseevne. Norge er helt avhengig av å ligge i forskningsfronten for å løse framtidas utfordringer.

Kronikken ble først publisert i Khrono.