Regjeringen vil ikke utsette Ocean Space Centre likevel

Regjeringen har funnet en løsning som gjør at de trekker forslaget i revidert nasjonalbudsjett om å utsette Ocean Space Centre.

Ocean Space Centre - sett fra Otto Nielsens vei. Illustrasjon: Statsbygg/Snøhetta.

Regjeringen har funnet en løsning som gjør at de trekker forslaget i revidert nasjonalbudsjett om å utsette Ocean Space Centre.

Det offentliggjorde fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på en pressekonferanse på Tyholt i Trondheim mandag.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å få i gang Ocean Space Centre som planlagt. Prosjektet er viktig for Norge som havnasjon og industrinasjon, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Byggestart

Opprinnelig var det avsatt 500 millioner kroner til oppstart i år. I revidert nasjonalbudsjett ble disse midlene foreslått kuttet. Det opprinnelige beløpet er nå justert til 230 millioner, som vil være nok til å opprettholde aktiviteten.

Det gjør det mulig å realisere Ocean Space Centre som planlagt med byggestart i høst.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har nå sendt et brev til finanskomiteen hvor han ber om 230 millioner kroner til prosjektet i år. Revidert nasjonalbudsjett skal vedtas av Stortinget senest 17. juni.

Lettet

Først da får vi det endelige svaret på finansieringen.

– NTNU og SINTEF er lettet over beslutningen. Vi setter stor pris på at regjeringen har hørt på den argumentasjonen NTNU, SINTEF og mange andre aktører har bidratt med, sier Olav Bolland, dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU og leder for NTNUs og SINTEFs styringsgruppe for Ocean Space Centre.

Se kontaktinfo her ved spørsmål.