Grunnsten på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt som skal bidra til en bærekraftig utvikling av havnæringene.

Bjørnar Skjæran holder i grunnstenen, Anne Borg, Alexandra Bech Gjørv og Marius Tunstad står bak. Alle har på hjelm og gule vester.
Milepæl: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fikk æren av å legge ned Norsk havteknologisenters grunnsten tirsdag 22. august. Foto: Statsbygg

– Grunnsteinsnedleggelsen markerer startskuddet for et løft innenfor maritim og marin forskning og utdanning. Det er også starten på et stort nasjonalt prosjekt for havnasjonen Norge. Laboratoriene ved Norsk havteknologisenter vil være i verdensklasse og et viktig redskap i utviklingen av morgendagens utdanning, forskning og havnæringer, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

Anne Borg og Sverre Steen smiler. Er en del av et større publikum
En gledens dag: Rektor Anne Borg på grunnstennedleggelsen, her med instituttleder Sverre Steen på Institutt for marin teknikk. Foto: Statsbygg

I senterets laboratorier vil det bli testet og forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip.

Norsk havteknologisenter er på ca. 45 000 kvadratmeter og erstatter det gamle Marinteknisk senter som nå er revet på Tyholt.

Det nasjonale senteret blir hovedsete for NTNU og SINTEFs utdanning og forskning innen havteknologi.

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef holder tale, med byggherredirektør i Statsbygg Marius Tunstad ved sin side. Begge har på hjelmer og gule vester. Bildet er tatt på en byggeplass
– Dette er et viktig senter for teknologihovedstaden Trondheim, for Norge og for havnæringene internasjonalt, sa Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef. Her med byggherredirektør i Statsbygg Marius Tunstad på grunnstennedleggelsen. Foto: Statsbygg

– Senteret gir oss muligheter til bedre overvåkning av havet, utvikling av mer bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip. Det vil være et viktig senter for teknologihovedstaden Trondheim, for Norge og for havnæringene internasjonalt, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.

Reguleringsplanen for byggeprosjektet ble vedtatt i 2021 og oppstartsbevilgning ble gitt i statsbudsjettet for 2022. Nå er byggingen i gang.

– Dette er et unikt byggeprosjekt som skal forsterke Norges posisjon som ledende havnasjon. Her bygger og utvikler vi laboratorier med høyspesialisert utstyr i tett samarbeid med NTNU og Sintef, men også med våre entreprenører og nasjonale og internasjonale leverandører, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Byggeprosjektet startet under navnet Ocean Space Centre, men endret navn til Norsk havteknologisenter i november 2022. Senteret vil etter planen stå ferdig i 2028.

Byggeplassen på Tyholt i Trondheim.
Byggingen er i gang! Foto: Statsbygg