Rekordmange internasjonale studenter

I høst har NTNU tatt imot over 1.900 internasjonale studenter. Prorektor Marit Reitan er svært glad for utviklingen.

Illustrasjonsfoto: Geir Mogen/NTNU

I høst har NTNU tatt imot over 1.900 internasjonale studenter. Prorektor Marit Reitan er svært glad for utviklingen.

– Vi er svært glade for at så mange internasjonale studenter velger NTNU! NTNU er et internasjonalt orientert universitet, og vi har som mål å tiltrekke oss høyt kvalifiserte internasjonale studenter, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

I høst har NTNU tatt imot over 1 900 internasjonale studenter, skriver Universitetsavisa. Dermed er forrige rekord fra høstsemesteret i 2021 slått. Da tok NTNU i mot 1.624 internasjonale studenter.

Marit Reitan, prorektor for utdanning. Foto: Thomas Høstad/NTNU

– Vi har over tid sett at stadig flere internasjonale studenter velger NTNU. Det kan være mange årsaker til det. NTNU har et bredt tilbud med engelskspråklige studier. Vi har også grunn til å tro at mange av våre internasjonale alumner har opplevd sin studietid ved NTNU som positiv, og at disse bidrar til rekruttering av nye studenter, sier Reitan.

Pandemi-effekt?

Hun beskriver økningen i år som markant.

– Det kan tenkes at den er en konsekvens av at pandemien ikke lenger legger de samme begrensningene på mobilitet mellom landene, og at flere kjenner på motivasjon for en internasjonal dimensjon i studiene nå som dette igjen er mulig, fortsetter Reitan.

Per 2022 tilbyr NTNU hele 48 internasjonale masterprogrammer, 11 Erasmus Mundus programmer og 3 programmer gjennom Nordic5Tech.

– Vi rekrutterer et høyt antall utvekslingsstudenter gjennom våre mange, godt etablerte samarbeidsavtaler med partneruniversiteter verden over, sier Reitan.

Støtteapparat

Hun forteller at økningen i antall internasjonale studenter er i tråd med NTNUs strategiske mål.

– Internasjonale studenter bidrar med å tilføre en internasjonal dimensjon ved campusene våre i både Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Samtidig ser vi at vi at vi må rigge støtteapparatet på NTNU i tråd med økningen i den internasjonale studentmassen. Det er mange på NTNU som har jobbet hardt og strukket seg langt for gjennomføringen av det internasjonale opptaket i år, sier Reitan.