Samarbeid om nytt innovansjonssenter i Kirkenes

I statsbudsjettet for 2023 bevilget regjeringen 3 millioner kroner i oppstartsmidler til et kystutviklingssenter i Kirkenes. Senteret vil være et pilotprosjekt hvor det langsiktige målet er å etablere et nettverk av slike sentre langs hele kysten fra nord til sør.

NTNU og Kirkenes har startet et spennende samarbeid om innovasjon for å utløse verdiskaping i kystsamfunn. Foto: NTNU/Morten Breivik

I statsbudsjettet for 2023 bevilget regjeringen 3 millioner kroner i oppstartsmidler til et kystutviklingssenter i Kirkenes. Senteret vil være et pilotprosjekt hvor det langsiktige målet er å etablere et nettverk av slike sentre langs hele kysten fra nord til sør.

– Hensikten med slike kystutviklingssentre er å bidra til å utvikle nye næringer langs kysten, skape nye arbeidsplasser og motvirke fraflytting, sier førsteamanuensis Morten Breivik ved Institutt for teknisk kybernetikk.

Ideen til å etablere et senter i Kirkenes oppsto da Morten Breivik og kollega Jan Onarheim kom i kontakt med Kenneth Stålsett i Sør-Varanger Utvikling (SVU) i februar i år, og krigen i Ukraina satte for alvor fart i planene. Krigen har ført til at store deler av handelen med Russland er lagt på is, noe som rammer mesteparten av næringslivet i kommunen.

– Kirkenes er et av de mest kriserammede kystsamfunnene i Norge for tiden, sier Morten Breivik.

Han kommer opprinnelig fra Vestre Jakobselv ved Varangerfjorden og har et sterkt engasjement for utvikling og styrking av kystkommuner  – og er lidenskapelig opptatt av faget sitt kybernetikk.

Inn på statsbudsjettet i rekordfart

Kystutviklingssenteret kom inn på statsbudsjettet i rekordfart, og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har store forventninger til hva dette kan føre til.

– Det er et stort potensial for å utvikle ny og grønn teknologi for bruk langs kysten og til eksport, med utgangspunkt i kystsamfunnene sine fortrinn og utfordringer. Pilotprosjektet for et kystutviklingssenter er et spennende initiativ for utvikling med base i Kirkenes, sier Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding fra regjeringen.

Samarbeider med et sterkt finsk innovasjonsmiljø

Samarbeidsteamet består av folk fra finsk innovasjonsmiljø, næringsliv i Kirkenes og fra NTNU. Morten Breivik i midten (i blå jakke) sammen med Peter Vesterbacka, den finske grunnleggeren av mobilspillet «Angry Bird» (i rød Jakke). Foto: Kustaa Valtonen

Det er et stort driv og engasjement i teamet bak initiativet som skal koordineres med pågående omstillingsarbeid i regionen. Bak prosjektet står lokale krefter inkludert Sør-Varanger Utvikling med Kenneth Stålsett som prosjektleder, NTNU, eier av det tidligere sykehusbygget i Kirkenes og et ledende finsk innovasjonsmiljø.

Finnene er kjent for å ha stor innovasjonskraft og evne til å skape resultater. Det finske innovasjonsmiljøet som er involvert står blant annet bak det svært populære mobilspillet «Angry Bird», samt verdens ledende innovasjonskonferanse Slush som arrangeres hvert år i Helsinki.

Dette har inspirert Kirkenes til å etablere en tilsvarende konferanse, ICE, som har fokus på innovasjon i et nordnorsk perspektiv.

Det gamle sykehuset kan bli innovasjonssenter

Det gamle sykehuset i Kirkenes, som er på hele 22.000 kvadratmeter, skal fylles opp med aktiviteter og planen er at det skal bli et sydende senter for kreativitet og teknologiutvikling.

– Det finnes mye folk langs kysten som sitter på mye kunnskap og unike perspektiver om hvilke utfordringer og muligheter som finnes i lokalsamfunnene. De kan gi oss problemstillingene, og så skal vi sammen i samarbeid med NTNU-studenter, bedrifter og ledende aktører også i utlandet prøve å finne løsningene, sier Breivik.

– Målet er å utløse verdiskaping i distriktene. Vi skal koble luringer langs kysten sammen med luringer fra universitetene. Det tror vi kan bli en bra match.

– Viktig å være til stede i hele landet

Noen av oppgavene til kystutviklingssenteret blir å kartlegge og finne ut hva som er unikt for Kirkenes, samt bygge opp spesielle kunnskapsmiljøer som tiltrekker seg folk og skaper arbeidsplasser.

Allerede kommende sommer vil NTNU bidra til å arrangere en sommerskole for studenter både fra Norge og Finland.

– Det er viktig for NTNU å være til stede i alle deler av landet og bidra med kompetanse, understreker Tor Grande, prorektor for forskning.

– Kystutviklingssenteret vil også være viktig for NTNU og gi oss innblikk i hvilke muligheter og utfordringer kystsamfunnene har. Relevante fagmiljø ved NTNU er allerede involvert, og vi ser for oss at dette kan være et spennende prosjekt for flere av våre fagmiljø, og ikke minst for studentene våre. Det blir interessant å se hvilke løsninger som kommer frem etter hvert, sier Grande.

Planen er altså at dette skal bli en modell for hele landet, og at det etter hvert kan etableres slike sentre langs hele norskekysten.

– Vi trenger å prøve ut nye tiltak og løsninger i distriktspolitikken. Målet er å stimulere til tilflytting i sårbare og strategisk viktige kystområder i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.