Slik blir det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim

Entreprenøren Backe og Link arkitekter vant konkurransen om å finne beste løsning for det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim.

Illustrasjon av bygget innvendig: Store og luftige arealer med serveringssted, klatrevegg og åpne arbeidsplasser.

Entreprenøren Backe og Link arkitekter vant konkurransen om å finne beste løsning for det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim.

(Pressemelding fra NTNU, 5. juli 2017)

Det kombinerte undervisnings- og forskningsbygget for NTNU med integrert idrettsbygg for Sit blir på over 18.000 kvadratmeter, og vil samle helse- og sosialfagutdanningene ved NTNU. Et slikt sambruksbygg med undervisnings- og idrettsarealer under samme tak vil samtidig bidra til å styrke studentenes idretts- og velferdstilbud.

– Vi har tenkt langsiktig og fremtidsrettet og lagt vekt på generalitet når vi har valgt løsningsforslag for nybygget, sier campussjef for NTNU, Merete Kvidal.

– En av kvalitetene med bygget blir de sosiale sonene i første etasje og sambruket med Sit som legger til rette for gode møter mellom studenter, fagansatte og byens øvrige befolkning, sier Kvidal.De fleste arealene er utarbeidet som fleksible arealer, slik at man kan gjøre om auditorium til mindre undervisningsrom dersom behovet er der.

Det er blant annet tenkt at utdanningene skal bruke trenings- og idrettsarealene i undervisningen. Det er utdanninger innen audiograf, barnevern, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, sosionom og vernepleier som nå samles og integreres i sykehuset sammen med øvrige medisin og helsefaglige
miljø.

– Aktivitet gjennom hele døgnet

– Dette skal bli studentenes eget idrettsbygg, med aktivitet gjennom hele døgnet, mener administrerende direktør i Sit, Knut Solberg.

Sit har satt av og spart opp egenkapital i mange år for å kunne realisere et nytt idrettsbygg for studentene i Trondheim.

– Vi tror studentene kommer til å få stor glede av de mange fasilitetene i bygget, som er alt fra en idrettshall med løpebane rundt, til innendørs sykkelparkering som legger til rett for grønn mobilitet, sier Solberg.

Trenings- og idrettsarealene er på til sammen 5000 kvadratmeter med blant annet treningsstudio, gruppetreningsarealer, squash-hall og klatrevegg som er synlig utenfra gjennom store vinduer. I tillegg vil bygget romme studentfrivilligheten, og et spennende serveringstilbud.

Gode forslag

Et eget evalueringsutvalg med representanter fra studenter, NTNU, Sit og Statsbygg vurderte fire av fem prekvalifiserte grupperinger av totalentreprenører, arkitekter og rådgivere.

– Det kom inn flere gode forslag og Backe/Link svarte best på kravene til blant annet funksjonalitet, sier prosjektleder Tore Berg i Statsbygg.

Løsningen som nå er valgt vil bidra til at det nye bygget for forskning, undervisning og trening i Elgeseter gate 10 blir en levende møteplass.

– I august starter vi å videreutvikle prosjektet sammen med brukerne og entreprenøren, sier Berg.

Byggestart avhenger av når Stortinget vedtar finansiering av prosjektet.

Les mer om prosjektet på nettsidene til StatsbyggNTNU og Sit, og se flere bilder av løsningsforslaget.

Kontakt

Statsbygg: Prosjektleder Tore Berg
NTNU: Prosjektleder Terese Brekke
Sit: Adm.dir Knut Solberg