Statsbudsjettet: – Et budsjett vi kan leve med

Rektor Anne Borg sier at foreløpige beregninger viser at NTNU sannsynligvis går i null sammenlignet med fjorårets budsjett. Det er noe NTNU kan leve med, i den situasjonen Norge og verden er i.

Portrettfoto av rektor Anne Borg. Hun står ute foran NTNUs hovedbygning.
Photo: Thomas Høstad/NTNU

Rektor Anne Borg sier at foreløpige beregninger viser at NTNU sannsynligvis går i null sammenlignet med fjorårets budsjett. Det er noe NTNU kan leve med, i den situasjonen Norge og verden er i.

Torsdag morgen ble statsbudsjettet for 2023 lagt fram, og det kom både positive signaler, og noen punkter som skaper mer bekymring. Totalt viser beregningene at budsjettet som ble lagt fra i dag ganske likt som det var for 2022.

Regjeringen foreslår i overkant av 1,1 milliarder kroner til byggeprosjektet, utstyr og inventar for Ocean Space Centre, og 73 millioner til forprosjektet til campussamlingen. Det er omtrent som forventet

Framtidsprosjekt

– Jeg er glad for at regjeringen satser på kunnskap, og har satt av forprosjektmidler til NTNUs campussamling, og Ocean Space Centre. Campussamlingen er Norges viktigste investering i det vi skal leve av i framtida, og de nye, grønne næringene. Prosjektet skal samle studenter fra humaniora, samfunnsvitenskap, teknologi og helse, og denne samlingen er grunnlaget for hvordan vi rigger fremtidas utdanning. Med 73 millioner kan arbeidet med forprosjektet i regi av Statsbygg fortsette, sier Borg.

Regjeringen forslår å reversere studieplasser som ble tildelt midlertidig i 2020. På NTNU er det snakk om 444 studieplasser.

Illustrasjon av Ocean Space Centre

– Det går spesielt ut over lærer- og teknologiutdanningene våre. Vi ser samtidig et kutt i bevilgningene til energiforskning over Olje og energidepartementets budsjett. Vi står i en energikrise, og det er stort behov for flere teknologikandidater og mer forskning for å klare omstillingen, sier Borg

Forskning

I statsbudsjettet forslår regjeringen at utenlandsstudenter skal betale for å studere i Norge. Borg synes det er viktig å bevare gratisprinsippet.

– Gratis utdanning er et av de viktigste prinsippene som norsk utdanning er bygget på. Det er viktig å verne om dette prinsippet, for å sikre enkeltpersoners muligheter til å ta utdanning, uavhengig av økonomisk bakgrunn, sier Borg.

Rektoren er også lettet over nyheten om at Forskningsrådet får tid og fleksibilitet, så de unngår å gjennomføre ytterligere tiltak  som vil være krevende for forskningsaktiviteten ved NTNU.

Les mer om statsbudsjettet på regjeringens nettsider

Kontaktinformasjon for presse