Studenter fra NTNU stakk med halve potten

Halvparten av de 22 prosjektene som får millionstøtte fra Innovasjon Norges STUD-ENT-ordning kommer fra NTNU.

Tre unge studenter mot mørk bakgrunn
Fart til å fortsette. Dette er gründerne bak Hera Solutions. Fra venstre: Heidi Grande (medgründer og produktsjef), Einar Fredrik Barth-Heyerdahl (logistikkingeniør), Inger-Lovise Fjellgaard (medgründer og daglig leder).

Gjengen bak Hera Solutions jobber med digitalisering av fraktbrev, som kan spare brukerne for mer enn 200 millioner kroner i året.

– Gir oss farten vi trenger

– STUD-ENT vil gi oss farten vi trenger for å nå målet om lansering av Hera Road innen andre kvartal neste år, sier daglig leder i Hera Solutions, Inger-Lovise Fjellgaard i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Tirsdag 19. april delte organisasjonen ut 22 millioner STUD-ENT-kroner. Halvparten av pengene gikk til studentbedrifter ved NTNU. 9 av disse har utspring fra NTNU´s Entreprenørskole.

Tre bedrifter kommer fra Universitetet i Oslo, og like mange fra NMBU på Ås. Universitetet i Tromsø fikk to tildelinger, mens Universitetet i Stavanger, Oslo Met og Høyskolen Kristiania fikk midler til ett prosjekt hver.

Smartere håndtering av fraktbrev

Hera Solutions fra NTNU har utviklet en løsning for å digitalisere manuell håndtering av fraktbrev. Studentene bak programvaren anslår at løsningen kan spare det norske markedet for transport på vei for inntil 214 millioner kroner. Nå får de én million kroner inn på konto.

-For oss er timingen viktig. Kompetansen vi vil kunne hente og timene vi vil legge inn i selskapet er det viktigste vi har, og derfor er finansiering gjennom STUD-ENT utrolig viktig for vår utvikling det neste året, sier Inger-Lovise Fjellgaard.

Mer kunnskap må bli til nye bedrifter

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, sier at det lover godt for utviklingen i norsk næringsliv at vi har så mange gode prosjekter med utgangspunkt i universitetene.

– Det er et mål for oss at Norge skal få flere bedrifter basert på forskning og kunnskap fra universitetene. Vi har verdensledende kompetanse på flere områder, og har mulighet for å omdanne enda mer av den til nyskapende og ikke minst lønnsomme bedrifter. Det er flott å se hvor godt det jobbes med entreprenørskap og gründerskap ved universitetene og høyskolene, sier Haugli.

Ambisiøse og flinke gründere

Selv om mange av selskapene kommer fra de store og tunge universitetsbyene bidrar ordningen til flere gode oppstartsbedrifter i hele landet. Dette er andre gang Innovasjon Norge står bak utdelingen.
– Vi er imponert over kvaliteten på mange av søknadene. Det er svært inspirerende å få jobbe med så mange ambisiøse og flinke unge gründere, sier Frode Braadland, som er ansvarlig for ordningen.

Dette er STUD-ENT:

  • Ordningen skal oppmuntre til entreprenørskap blant studenter.
  • Målet er at de skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studiene.
  • Studentene må nærme seg avslutningen av en mastergrad eller nylig ha avsluttet utdanningen
  • Studentene må ha etablert et aksjeselskap.
  • Kjerneteamet i selskapet skal bestå av studenter eller nyutdannede, som må eie minst 80 prosent av selskapet.
  • Tilskuddet kan dekke både interne og eksterne kostnader med å utvikle og kommersialisere løsningene sine, og med inntil en million kroner.

Disse får én million kroner hver:

Knittr ASOslo Met
Fett ASNTNU
Leikanger Innovations UiT
Grammastistes ASUiO
Dibs ASNTNU
Nen Holding ASNTNU
Usersights ASUiT
Eriksen Enterprises/CADEANMBU
Tunheim ConsultNMBU
Mepo psykologitjenesten ASNTNU
Jona.ai ASUiS
Evvent ASUiO
Jonathan EideNTNU
Leasi ASNTNU
Tendro ASNTNU
Heidi Grande AS/Hera SolutionsNTNU
Quarry Scan ASNMBU
Kelpinor ASNTNU
Mindin ASHøyskolen Kristiania
Naya Development ASNTNU
Mats BjørnstadjordetNTNU
Moreshrooms ASUiO