– Unik mulighet til å skape fremtidens universitet

– Dette er en viktig avklaring. Vi er glad for å ha fått et helhetlig vedtak. NTNU får med dette en unik mulighet til å skape fremtidens universitet som skal bidra til omstillingen av Norge, sier Gunnar Bovim.

Prosjektsjef Merete Kvidal og rektor Gunnar Bovim. Foto: NTNU/Idun Haugan.

– Dette er en viktig avklaring. Vi er glad for å ha fått et helhetlig vedtak. NTNU får med dette en unik mulighet til å skape fremtidens universitet som skal bidra til omstillingen av Norge, sier Gunnar Bovim.

NTNU får penger til 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging av campus i Trondheim. Iselin Nybø, ny statsråd for forskning og høyere utdanning, kom med nyheten i en direkteoverført samtale med rektor Gunnar Bovim på NTNUs ledersamling på Oppdal i dag. Anslåtte kostnader er ni milliarder og utbyggingen skal gjennomføres i løpet av 10 år.

Dermed følger regjeringen opp sitt tidligere vedtak om en helhetlig campusutvikling på og nær Gløshaugen.

– Dette er en historisk dag for NTNU, og en flott nyhet å få i det alle NTNU-lederne er samlet for å diskutere NTNUs strategi og retning videre, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.  – En helhetlig campusutvikling gir rom for å samle de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøene som i dag er spredt på Dragvoll og i byen, med de øvrige fagmiljøene. De globale og nasjonale utfordringene krever tverrfaglige løsninger – dette gjør oss bedre rustet til å løse samfunnsoppdraget, sier Bovim.

Senter for kunst-, arkitektur og musikk (KAM)

Med en arealramme på 92 000 kvadratmeter og ombygging på 45 000 kvadratmeter ligger det til rette for et senter for kunst- arkitektur og musikk (KAM). Det er ikke satt av konkrete arealer innenfor totalrammen, men et knutepunkt for disse miljøene er høyt prioritert av NTNU.

Vitenskapsmuseet

Konseptet innebærer ombygging for magasinarealene til Vitenskapsmuseet. De foreslåtte formidlingsarealene er derimot ikke inkludert. NTNU-rektoren sier at NTNU vil prøve å få det til innenfor NTNUs ordinære rammer.

– Vi har samlinger som vi må ivareta gjennom gode nok magasiner, og som vi benytter i vår formidling, undervisning og forskning. Men da må de være tilgjengelig – det er viktig å få til! Vi skal gjøre vårt ytterste for å greie det, og må se på hva vi får til innenfor våre ordinære rammer.

Ikke høyde for framtidig vekst

Arealrammen vil romme dagens aktivitet på NTNU, men det er ikke tatt høyde for fremtidig vekst. Dette er noe NTNU vil komme tilbake til i videre planlegging. Det gjør det desto viktigere at NTNU selv planlegger og disponerer hvordan arealrammen kan benyttes.

– Det er en stram ramme og det er utfordrende. Det betyr at vi må være kloke når vi bygger og hvordan vi bygger, sier Gunnar Bovim, som understreker at dette er en gledens dag på NTNU.  – Jeg vil takke regjeringen for den store tilliten vi har fått, sier Bovim.

Kontakt

Talspersoner fra NTNU

Rektor Gunnar Bovim

Prosjektsjef Merete Kvidal

Pressekontakter

Anne Katharine Dahl, kommunikasjonsrådgiver for rektor: tlf 91897555

Hanna Maria Jones, kommunikasjonsansvarlig for campusutvikling: tlf 4152565