«Velkommen til NTNU og et nytt studieår!»

Les rektor Anne Borgs tale fra immatrikuleringen 2023.

Rektor Anne Borg på scenen under immatrikuleringen. Foto: Espen Skagen/NTNU

Dette er en ytring. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Kjære nye studenter, kjære gjester og venner av NTNU, kjære kolleger. Velkommen til NTNU og et nytt studieår!  

I dag feirer vi starten på et nytt studieår, immatrikuleringen av dere, våre nye studenter. Immatrikuleringen er en av de store festdagene ved universitetet, og en høytidelig markering ved NTNU.

Nå starter dere på studentlivet, sammen med de andre, nye, forventningsfulle studentene rundt dere. Dere har valgt å bruke noen av livets viktigste år sammen med oss på NTNU. Det gjør meg utrolig stolt og glad.

Jeg vet at en del av dere som står har hatt noen utfordrende dager på grunn av ekstremværet «Hans». Noen har sikkert hatt vansker med å komme seg til studiestedet i dag. Noen har kanskje ikke klart å komme seg hit i det hele tatt. De kan være trygge på at studieplassen venter på dem.

Studenter samlet på campus i Ålesund
Det var egne seremonier i Ålesund og Gjøvik. Her er studenter samlet på campus i Gjøvik. Foto: Tone Molnes/NTNU

Rundt 11 000 har takket ja til studieplass i de tre studiebyene våre, Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Her i Trondheim utgjør dette drøyt 9000. Med andre ord – dere er del av en stor gjeng. Men gjengen består av ett og ett menneske – blant annet av deg! De aller fleste her kjenner ikke så mange andre, og alle har behov for å bli kjent og få nye venner.

Snakk med den som sitter ved siden av deg i auditoriet eller kantina. Og dra med andre. Har du avtalt aktiviteter med noen, så stopp opp og tenk – er det andre du også kunne invitert. Det koster så lite og kan bety så mye.

Universitetsstudier er hardt arbeid, og det er helt normalt å føle på at studiesituasjonen er krevende til tider. Det kjente jeg selv på – særlig første året. Da er det viktig å ha et inkluderende studiefellesskap rundt seg. Vær en god medstudent!

Trondheim, som er Europas frivillighetshovedstad i 2023, er kjent for sitt svært gode studiemiljø og allsidige studentfrivillighet. Her er det foreninger og aktiviteter for enhver smak – linjeforeninger, Norges største idrettslag NTNUI og Studentersamfundet er noen eksempler. Engasjer deg i og bidra til disse fellesskapene! I tillegg til nye bekjentskap gir disse erfaring, minner og vennskap du vil ha livet ut.

NTNU er et stort, internasjonalt universitet med en unik faglig bredde, gjenspeilet i alle de ulike fagområdene dere har valgt å studere. Utnytt de mulighetene vi tilbyr dere!

Universitetsstudier handler både om faglig og personlig utvikling. Vi skal gi dere studier med høy faglig kvalitet, som et godt utgangspunkt for det arbeidslivet dere skal ut i.

Jeg ønsker at dere etter endte studier hos oss har solid kompetanse og faglig nysgjerrighet i bagasjen.

Samtidig ønsker jeg at dere har med dere gode verdier. Både i studiene og i livet ellers vil du møte mange dilemmaer. Etikk og moral vil avgjøre hvilke valg du tar. Respektfull er en av verdiene nedfelt i NTNUs strategi. Vi skal fremme likeverd, toleranse og mangfold på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Det påvirker hvordan vi forsvarer disse verdiene, hvordan vi snakker sammen og hvordan vi diskuterer.

Her ved universitetet er det stor takhøyde for å ha forskjellige meninger, og samtidig ha respekt for de som er uenig med oss. Dette er avgjørende i en tid med økende polarisering. Vi skal bekjempe fremmedfrykt og diskriminering og ivareta våre demokratiske verdier.

Vi lever i en urolig tid. Konsekvensene av den brutale krigen i Ukraina setter i stor grad dagsorden også i Norge. I tillegg til enorme menneskelige lidelser og politisk usikkerhet, viser denne konflikten hvor sårbar den internasjonale matsituasjonen er. Putin bruker mat som våpen – mat som skulle mettet millioner av mennesker verden over.

En sommer med daglige varmerekorder minner oss om klima- og naturkrisen vi står midt oppe i. Jorda vår – og vi! er avhengig av at vi får til den grønne og bærekraftige omstillingen vi hele tiden snakker om – NÅ! Hvis ikke er 1,5o-målet utenfor rekkevidde. Kunnskap og nye løsninger – gjennom samarbeid på tvers av fag – er nøkler for å lykkes.

ALLE må bidra – hver og en av oss. Da trenger vi dere til å bidra! NTNUs aller viktigste verktøy for å løse de store samfunnsutfordringene – er dere, gjennom den utdanningen vi gir dere!

Hvis jeg sier Chat GPT – hva tenker dere da? Er kunstig intelligens, forkortet KI, en stor trussel eller utallige muligheter? Jeg mener absolutt det siste. Kunstig intelligens og digitale løsninger generelt spiller en nøkkelrolle for bærekraftig omstilling og for å løse oppgaver vi ikke har folk nok til å fylle.

Men vi trenger alle kunnskap om temaet. Vi trenger å forstå hva kunstig intelligens er og hva det ikke er. – Og hvilke muligheter og utfordringer denne teknologien gir. Det har vår egen førsteamanuensis Inga Strümke tatt på seg å bidra til – blant annet gjennom boka «Maskiner som tenker». Jeg er sikkert ikke den eneste her som har lest denne.

Sett dere inn i temaet – kunstig intelligens påvirker en rekke fagfelt og endrer måter å jobbe på. Jeg vet at mange av våre undervisere nå planlegger hvordan problemstillinger knyttet til KI kan tas inn i undervisningen.

Vi lever i en verden i rask endring. Ingen av oss vet hvordan arbeidslivet ser ut om 20 år, om 30 år. Vi skal gi dere kunnskap og kompetanse som gjør dere rustet i møtet med en omskiftelig verden. Vi skal forberede dere på å bidra til å løse de utfordringene vi kjenner i dag, men også de vi ennå ikke kjenner.

Årene som studenter vil forme dere som fagpersoner og mennesker. De blir spennende, utfordrende, innimellom også vanskelige, men samtidig givende og fulle av gode opplevelser.

Velkommen til NTNU. Sammen skal vi skape kunnskap for en bedre verden!

English version.

Nye studenter samlet til egen seremoni på NTNU i Gjøvik Foto: Pål Oppegård-Herje/NTNU