– Velkommen til NTNU og nytt studieår!

Kjære nye studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Kjære finansminister Trygve Slagsvold Vedum/justisminister Emilie Enger Mehl, andre gjester og venner av NTNU, kjære kolleger.

Foto: Kai Torgeir Dragland/NTNU

Dette er en ytring. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Rektors tale ved immatrikulering 2022.

Kjære nye studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Kjære finansminister Trygve Slagsvold Vedum/justisminister Emilie Enger Mehl, andre gjester og venner av NTNU, kjære kolleger.

Velkommen til NTNU og nytt studieår!

Spesielt varmt velkommen til studenter fra Ukraina denne høsten.

I dag feirer vi starten på et nytt studieår. Immatrikuleringen av dere nye studenter er en av de store festdagene ved universitetet, og denne høytidelige markeringen griper meg like sterkt hvert år. Nå trer dere inn i studentlivet, sammen med de andre, forventningsfulle studentene rundt dere. Dere velger å bruke noen av de viktigste årene i livet sammen med oss på NTNU – det gjør meg veldig stolt og glad.

I fjor og året før var vi midt i en pandemi, som rammet dere unge ekstra hardt. Mange av dere kommer rett fra tre spesielle år på videregående, med mye hjemmeskole og ensomhet.

Det er mitt inderlige ønske at dere får oppleve en normal studiehverdag, med det fellesskapet vi er så heldige å ha ved NTNU.

Nærmere 10 000 studenter starter ved NTNU i år. Her er du med andre ord en del av en stor gjeng! Men gjengen består av ett og ett menneske – blant annet av deg! Og det er viktig at vi ser hverandre, jeg som rektor, alle som jobber her, og du som student, og medstudent.

Jeg har også vært ny ved NTNU. Da jeg kom hit, kjente jeg ingen andre på studiet. Det endret seg heldigvis raskt.

Våre studiesteder er kjent for å ha svært godt studentmiljø og allsidig studentfrivillighet. Bli en del av disse fellesskapene, og bruk dem aktivt! Her møter du gode venner, du får verdifull erfaring, og ikke minst opplevelser du kommer til å huske resten av livet. For meg var Studentersamfundet i Trondheim denne arenaen.

Foto: Kai Torgeir Dragland/NTNU

Akkurat nå lever vi i en verden med store utfordringer, en verden mange opplever som mer utrygg en tidligere. Militær sikkerhet, energiforsyning, matsikkerhet, og ikke minst demokratiets framtid har kommet høyere på dagsorden som følge av den internasjonale situasjonen.

Pandemien og krigen i Ukraina har illustrert hvor sårbare og avhengige vi er av hverandre globalt.

Overordnet og sammenvevd med disse utfordringene har vi en klima- og naturkrise. Vi er nødt til å kutte utslipp og bevare naturmangfoldet samtidig som vi ivaretar bærekraftige samfunn. Dette er helt fundamentalt. Det stiller krav til dere og oss.

Vårt aller viktigste verktøy for å løse de store samfunnsutfordringene – er dere, gjennom den utdanningen dere tar!

Dere er unge og utålmodige – bruk engasjementet til å gjøre både NTNU og resten av samfunnet enda bedre!

Foto: Kai Torgeir Dragland/NTNU

Ved NTNU gir vi deg mange muligheter – bruk dem godt. Jeg har tre ønsker for hva du skal oppnå i løpet av studietida:

Det første er innsikt. Når du er ferdig med studiene skal du ha grundige kunnskaper i fagområdet ditt.

Det andre er nysgjerrighet. Det er en viktig drivkraft for å bli god faglig. Det er også viktig når du skal inn i ukjente situasjoner eller bli kjent med nye mennesker.

Det tredje er verdier. Både i studiene og i livet ellers vil du møte mange dilemmaer. Etikk og holdninger vil avgjøre hvilke valg du tar.

Min oppfordring er: Bidra til likeverd, toleranse og mangfold på tvers av livssyn, kultur og kjønn!

NTNU skal – gjennom det studiet du nå starter på – gi deg kunnskap og kompetanse for å møte en verden og et arbeidsliv i rask endring. Vi skal ruste deg til å løse de oppgavene vi ser i dag, men også utfordringer og muligheter vi ennå ikke kjenner.

NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden. Den jobber vi for hver eneste dag. Nå er du en del av dette fellesskapet, og ditt bidrag har betydning.

Velkommen på laget!

Foto: Felix Seifert/NTNU