Anne Borg meddeler styret at hun går av som rektor

Anne Borgs innlegg til styret på NTNU.

Portrett av Anne Borg. Hun ser alvorlig inn i kamera. Bildet er tatt utendørs, grønt gress og grønne trær i bakgrunnen
Foto: Thomas Høstad/NTNU

Dette er en ytring. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Kjære alle sammen,

Jeg har sett fram til dette styremøtet. Det er viktig for NTNU at vi får lagt denne saken bak oss.

Den 5. desember hadde jeg et innlegg i Dagens Næringsliv med tittelen «Det grønne skiftet er tjent med en sunn ytringskultur».

Jeg hadde to intensjoner med innlegget:

  1. Jeg ville understreke at forskere som deltar i det offentlige ordskiftet, gjør det på vegne av seg selv, ikke institusjonen NTNU.
  2. For det andre ønsket jeg å oppfordre til et godt og respektfullt debattklima i faglige diskusjoner. Særlig i diskusjoner der det er sterke meninger og høy temperatur.

Den påfølgende debatten viser at jeg feilvurderte og bommet på mine intensjoner. Mine uttalelser og formuleringer ble oppfattet som refs av to NTNU-forskere.

Det har jeg beklaget, og den beklagelsen gjentar jeg overfor styret. Det er mitt ansvar å uttrykke meg slik at mine intensjoner ikke med rimelighet kan misforstås.

Jeg har videre sett at noen mener denne saken setter ytringsfriheten ved NTNU under press. Det har aldri vært min intensjon. Tvert imot, en av rektors viktigste oppgaver er å beskytte den akademiske ytringsfriheten, særlig i kontroversielle spørsmål, gjennom det jeg formidler og gjør.

Det har videre vært spekulert i om mine uttalelser skjedde etter press fra NHO eller Norsk Industri. Jeg vil understreke at det var min vurdering på fritt grunnlag å uttale meg. Et samarbeid med andre parter skal aldri svekke vår faglige uavhengighet.

Jeg vil også kommentere at jeg ikke varslet de to forskerne om innlegget som var på vei til DN. Det var en feilvurdering, og jeg har beklaget overfor Jonas Nøland og Martin Hjelmeland.

I tillegg er det 43 000 studenter og om lag 9000 ansatte ved NTNU som fortjener en uforbeholden beklagelse for den situasjonen jeg har satt NTNU i.

Noen har lurt på hvilke råd jeg har bedt om i denne saken. Som rektor innhenter jeg regelmessig råd. Det skjer på premisset om at det er mitt ansvar om og hvordan jeg velger å følge opp rådene. Slik er det også i denne saken.

Videre har – på ulike måter – integriteten og ærligheten min blitt trukket i tvil. De som kjenner meg, vet at dette er helt på tvers av det jeg står for.

Jeg har et brennende hjerte for NTNU. Hver dag har jeg gjort mitt ytterste for å bidra til det viktige samfunnsoppdraget vårt – med integritet og med omsorg for ansatte og studenter.

Den tvilen som har oppstått i denne saken, kan jeg ikke leve med i rollen som rektor. NTNUs rektor må ha stor autoritet og legitimitet både internt og eksternt.

For meg er det NTNUs beste som teller.

Jeg ønsker derfor å meddele styret at jeg fratrer som rektor ved NTNU med umiddelbar virkning.

Det har vært et privilegium å være rektor ved NTNU i drøyt 4 år. Det har vært en sammensatt og tidvis krevende periode. Pandemi er ett av mange stikkord.

NTNU har en unik posisjon i norsk UH-sektor.

Vi er en viktig bidragsyter til utviklingen av Norge. Hva vi gjør er viktig for nasjonen. Nå står vi oppe i en formidabel omstilling for å nå målet om netto null utslipp innen 2050. Rollen vår blir ikke mindre viktig framover. Det grønne skiftet er avhengig av et sterkt NTNU.

Som rektor har jeg, i tillegg til å ivareta helheten av virksomheten, hatt fokus på tre hovedområder – kvalitet, bærekraft og ett NTNU. Dette har gjennomsyret mitt virke som rektor:

  • Kvalitet og bærekraft knyttet til kjerneoppgavene gjennom utviklingsarbeid og prioriteringer.
  • og NTNU som ett, sterkt universitet i tre byer.

I min rektorperiode har vi fått på plass finansiering av Campussamling i Trondheim og er i gang med byggingen av Norsk havteknologisenter – viktige prosjekt for utviklingen av NTNU i mange tiår framover.

Vi lever i en omskiftelig tid. Organisasjonen NTNU ruster seg for framtida hver eneste dag, faglig og administrativt.

Jeg ønsker ny rektor lykke til med arbeidet framover!

Utover dette har jeg ikke mer å si i denne saken, styreleder.

———————————————————————————————–

Les også: Tor Grande konstitueres som ny rektor

Kontakt for presse: Jan Erik Kaarø