Bidra til bærekraftforskning ved å fylle ut denne møbelundersøkelsen

Visste du at en gjennomsnittlig nordmann kjøpte 28 kg møbler i 1988 og så mye som 74 kg i 2015?* Dette er en økning på godt over 150%, høyere enn for andre ting vi kjøper, som biler, klær, kosmetikk og så videre. Og selv om møblene kjøpes i Norge skjer mesteparten av miljøbelastningen i utviklingsland.** Hver krone vi bruker på møbler har høyere klimagassutslipp enn en krone brukt på alt annet, bortsett fra transport.***

Et bilde av en kvinne med en katt som ligger i en gul sofa.
Hvor ofte trenger vi ny sofa? Foto: ColourBox.com / Alena Ozerova

Dette er et blogginnlegg. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Skrevet av
En kvinne
Kamila Krych Stipendiat

Vil du bidra til vår forståelse av hvordan møbler kjøpes og brukes? Hvis du bor i Norge kan du gjøre det ved å fylle ut vår spørreundersøkelse. Undersøkelsen tar 10-20 minutter og alle svar er anonyme.

Du finner undersøkelsen her

Undersøkelsen er utført av Program for Industriell Økologi ved NTNU, som en del av Lasting-prosjektet ledet av Forbruksforskningsinstituttet (SIFO). Vi undersøker potensialer for å forlenge produkters levetid for å redusere miljøpåvirkningen fra husholdningsforbruk.

Har du spørsmål, ta kontakt med meg.

Takk for ditt bidrag!

________________________________________________________________________________________________________________

* Thoring, A. L. (2016). Den norske forbruksfesten 15/2016 (15/2016; Issue 15/2016, p. 23). Framtiden i våre hender.
** Peters, G. P., & Hertwich, E. G. (2006). The Importance of Imports for Household Environmental Impacts. Journal of Industrial Ecology, 10(3), 89–109. https://doi.org/10.1162/jiec.2006.10.3.89
*** Steen-Olsen, K., Wood, R., & Hertwich, E. G. (2016). The Carbon Footprint of Norwegian Household Consumption 1999–2012. Journal of Industrial Ecology, 20(3), 582–592. https://doi.org/10.1111/jiec.12405