Byggeskikkprisen til AD-fakultetet

Det var Fakultet for arkitektur og design som i samarbeid med Klæbu historielag og arkitektkontoret Brendeland & Kristoffersen vant Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2021.

Dekan Mariane Skjulhaug, AD-fakultetet, universitetslektor Per Berntsen, arkitektene Thomas Skinnemoen og Olav Kristoffersen ved Brendeland & Krstoffersen Arkitekter AS. mottok Byggeskikkprisen 2021 fra Trondheim kommune for samfunnshuset Teigen, sammen med Klæbu historielag.

Det var Fakultet for arkitektur og design som i samarbeid med Klæbu historielag og arkitektkontoret Brendeland & Kristoffersen vant Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2021.

Prisen ble vunnet for prosjektet Samfunnshuset på Teigen ved Klæbu bygdemuseum.

Selve prosjektet kom i gang som et resultat av kontakt mellom universitetslektor og emneansvarlig ved NTNU, Per Berntsen og Alf Steinar Tømmervold  fra Klæbu historielag. Tanken bak var at dette skulle bli et samlingslokale til glede for Klæbu og byen.

Prosjektet ble gjennomført som et kurs ved studieprogrammet Tradisjonelt bygghandverk og NTNU våren 2017. Her var målsetningen at studentene skulle få øve seg på å bygge en større konstruksjon. Design og utforming ble solid ivaretatt av Brendeland & Kristoffersen, som ifølge juryen har tatt på seg en fasilitatorrolle som har hentet fram det beste i sted, mennesker og ressurser.

De rause vindusfeltene skaper en sterk forbindelse mellom ute og inne. Foto: Thomas Skinnemoen/Brendeland&Kristoffersen Arkitekter AS

Dugnadsånd

Historielaget, en entreprenør, studenter, og andre frivillige har stil opp med maskiner, materialer, utstyr, arbeidstimer, matlaging og overnattingsplass. Mye gratisarbeid og donasjoner, dugnadsånd og velvilje har ført til at bygget ble ferdigstilt.

-Dette prosjektet er et eksempel på mulighetene i møtet mellom tradisjonelt bygghandverk og arkitektur, sier Berntsen, som også deler hederen med veilederne som har loset det hele trygt i havn: Trond Oalann, Roald Renmælmo og Anders Gimse.

Detalj av bygningskonstruksjonen under byggingen. Foto: Klæbu historielag/Arne Kristiansen

Miljøriktig

Juryen sier i sin begrunnelse blant annet at prosjektet Teigen er enkelt men likevel gjennomtenkt og har vellykkede arkitektoniske grep hva gjelder form, plassering på tomten, konstruksjon og uttrykk. Bygget er oppført utelukkende i miljøriktige materialer, i all hovedsak i tre. Mesteparten av treverket er lokalt tilvirket i alle ledd med stor fagkunnskap. Bygningen er naturligvis universelt utformet.

Lokal verdiskaping

Teigen, som ligger ved foten av Selbusjøen i Klæbu, har mange kompliserte møter mellom moderne og tradisjonelle teknikker og uttrykk, fortsetter juryvurderingen. Lokal verdiskapning, kunnskapsutvikling og -overføring, forvaltning av naturressurser og lokalt eierskap og forankring er viktige bieffekter som gir prosjektet en rolle i lokalmiljløet utover bygget i seg selv.

–Viktig anerkjennelse

F.v. varaordfører og juryleder Mona Berger delte ut pris til Klæbu historielag ved Alf Steinar Tømmerås, Per Berntsen ved NTNU, Thomas Kalland og Olav Kristoffersen ved Brendeland&Kristoffersen og dekan Marianne Skjulhaug.

Dekan Marianne Skjulhaug takket for prisen på vegne av fakultet, og sendte også takksigelser til Klæbu Historielag og involverte ved fakultetet; hele fagmiljøet innenfor tradisjonelt bygghandverk og de to faglige spydspissene; professorene Brendeland og Kristoffersen.

Hun understreket at dette en særlig viktig anerkjennelse for fakultetet, som bekrefter det målet alle ansatte arbeider for hver dag – stadig bedre bygde omgivelser.

– Trondheim bys arkitekturpris inspirerer til mer samarbeid mellom studenter og virkelige oppdragsgivere, og dessuten mer samarbeid mellom arkitektonisk samtidsuttrykk, håndverk og kulturminner, fastslo Skjulhaug.

Juryen har bestått av: 

Mona Berger, varaordfører Trondheim kommune

Einar Aassved Hansen, kommunedirektør for Byutvikling, Trondheim kommune

Aase Sætran, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT)

Stuart Dickson,  Norges teknisk-naturviten- skapelige universitet (NTNU)

Olivier Hérail, Trondhjems arkitektforening (TAF)

Lisbet Haug, Norske landskapsarkitekters forening (NLA)