Delegasjon fra Uppsala Universitet på besøk

– Universitetet i Uppsala ønsket å komme hit, blant annet for å se på det integrerte universitetssykehuset og samarbeidet med St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge, sier prodekan for utdanning ved MH, Toril Forbord. – Og vi er verter for besøket i fellesskap.

Gruppefoto foran Fred kavli-bygget
SAMLET FORAN FRED KAVLI-BYGGET: Gjestene fra Uppsala Universitet og vertskapet fra Fakultet for medisin og helsevitenskap, St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Foto: Vibeke A. Pettersen/NTNU

En delegasjon fra Vitenskapsområdet medisin og farmasi ved Uppsala Universitet og Akademiska sjukhuset besøker MH-fakultetet, St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge 21.-22. mars.

NTNUs prorektor for udanning, Marit Reitan ønsket gjestene velkommen, og presenterte fakta og og bakgrunn om NTNU. Hun snakket blant annet om NTNUs satsningsområder og om dimensjoneringsutvalget som er nedsatt.

Interessert i CAG-ene våre

– De er spesielt interessert i å vite mer om hvordan arbeidet i Samarbeidsorganet og CAG-ene (Clinical Academic Groups) fungerer. I tillegg ønsker Uppsala-gjestene å se på hvordan vi jobber med forskningsadministrasjon og utdanning. Vi har et rikholdig program som er delt i to og tre parallelle sesjoner store deler av tida, forteller Forbord.

Samlokalisert med sykehuset i Uppsala

En delegasjon fra Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har tidligere vært på studiebesøk ved Universitetet i Uppsala (UU). Også der er det tett samarbeid mellom universitetet, helsetjenestene og sykehuset.
– Universitetet og sykehuset er samlokalisert hos oss i Uppsala, og det er en stor fordel for samarbeidet, sa Vicerektor ved UU, Mats Larhed under sin presentasjon.
Helse Midt-Norges viseadm. direktør Bjørn Gustafsson og St. Olavs viseadm. direktør Tom Christian Martinsen snakket om de regionale helseforetakene og det integrerte universitetssykehuset under åpningssesjonen.

Gustafsson og Martinsen presenterer.
Til venstre: Viseadm. direktør ved St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen, snakket om det integrerte universitetssykehuset. Til høyre forteller Helse Midt-Norges viseadm. direktør Bjørn Gustafsson om organiseringen av helseforetakene.