Påfyll med ensomhet og håp om inkludering på menyen i Ålesund

Hvordan står til det til med ensomheten rundt oss? Hva gjør ensomhet med oss? Hva forskes det på for å få til bedre inkludering blant oss? Medspiller til forskerne våre, for å fylle ut det store og kompliserte bildet, blir TV-personlighet, musiker og forfatter Thomas Seltzer.

Fra publikum sin side under Påfyll nr. 2 i Ålesund.
To vellykkede påfyll så langt. 29. april er det klart for nr. 3 på rekken. Her ser vi fra populære Påfyll nr. 2 i mars som hanldet om maten i framtida. Foto Eli Anne Tvergrov/NTNU.

Å være i ensomhet er et voksende samfunnsproblem og det gjør noe med helsa vår i alle verdensdeler.  Mandag 29. april er det igjen kvelds, der vi viser frem siste nytt fra spennende forskning og prosjekt. Denne gangen er Påfyll under paraplyen til The North West.

I sofaen

  • Forsker Kristian August Tjelle er PhD. kandidat ved NTNU og psykologspesialist ved Helse Møre og Romsdal. Han var kommunepsykolog under pandemien og fikk unike innblikk i hvordan denne perioden påvirket barn- og unges psykiske helse. Kristian er opptatt av ensomhetens opprinnelige funksjon. og hvordan den i verste fall kan lure oss ut på ville veier i møte med dagens moderne samfunn.
  • Thomas Seltzer opptrer gjerne sammen med mange, men kommer ensom til Påfyll og liker det. Temaet for samtalen blir samfunnsengasjement, sosial kapital og begrepet «Bowling Alone».
  • Forsker Helen Berg er førsteamanuensis fra NTNU har VR-briller som forskningsredskap. Helen kan mye om virtuell virkelighet, datateknologien som gir en opplevelse av virkelighet og/eller en fantasiverden. Helen er opptatt av hvordan bruk av virtuell virkelighet kan bidra til inkludering av barn og unge som er i, eller står i fare for, utenforskap. Hun deltar i forsknings- og innovasjonsprosjektet VRINK.
  • Lehart Kvalvik Eriksen, er prosjektleder for VRINK i Ålesund kommune og han jobber tett på barn og unge. Lehart vil sammen med Helen fortelle om erfaringer og muligheter. I tett samarbeid med NTNU satser kommunen på å styrke tjenestene som jobber med barn og unge, på en slik måte at flere får oppleve aktiv samfunnsdeltakelse. Prosjektet er nå i en fase der VR tilpasses barna og ungdommene.

Samtalevert Bjørn Vatne vil stille med spørsmål i sofaen som strekkes inn og ut av den virkelige verden, frem og tilbake mellom Norge og USA. Det er lett å tenke at dataspill og mobil ikke er så bra, men nå får han og alle vi andre nye erfaringer og ny kunnskap om tematikken. Kan det bli teknologien som får oss mer trygge og sosiale?

De som står bak sofapraten

Påfyll skapes i samarbeid mellom NTNU, Ålesund kommune, Helse Møre og Romsdal HF, SINTEF, Møreforsking og Atlanterhavsparken og. Et programråd finner forskere og andre som er kan formidle på samfunnsaktuelle tema.

Under lanseringa i februar var temaet kunstig intelligens, i mars var temaet maten i framtida og nå er det helseaspektet som belyses.

Se også de faste nettsidene til Påfyll for mer informasjon.