Marked og moral på Grønland – prestisjepris til NTNU-forsker

Gustav Agneman, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ), er tildelt den høythengende prisen The Austin Robinson Memorial Prize for 2023.

Gustav Agnmann smiler til kamera. Foto
Gustav Agnmann fikk prestisjefylt pris.

Sammen med medforfatter Esther Chevrot-Bianco, har Gustav Agneman publisert artikkelen ‘Market Participation and Moral Decision-Making: Experimental Evidence from Greenland.’ i The Economic Journal. Prisen deles ut årlig av Royal Economic Society, for den beste artikkelen publisert i The Economic Journal, og går til forskere som har tatt doktorgraden for mindre enn fem år siden.

I begrunnelsen for prisen heter det blant annet at artikkelen «gjør et stort sprang når det gjelder å forstå hvordan marked og moralske avveininger henger sammen. (…) Studien kombinerer naturlig variasjon i markedseksponering med atferdsdata, innhentet gjennom et ypperlig designet eksperiment.» Gustav Agneman har vært ansatt ved ISØ siden 2023, med politisk økonomi og utviklingsøkonomi som forskningsfelt. Han forteller at dataene ble samlet inn i et stort feltprosjekt i 2018. Datainnsamlingen foregikk i tretten forskjellige landsbyer over hele Grønland.

Feltarbeid på Grønland. Foto: Gustav Agneman, NTNU.

Juryen fremhever at den eksperimentelle utformingen og bruken av de sterke kontrastene som finnes i det grønlandske samfunnet, gjør at forfatterne kan komme med en sterkere årsakspåstand enn tidligere studier om dette emnet.

Feltarbeid på Grønland. Foto: Gustav Agneman, NTNU.

– Jeg har alltid lest The Economic Journal med stor interesse, og vet hvor høye krav de stiller både til kvalitet og nyhetskriterier. Å få to artikler på trykk der var derfor stort for meg personlig, og det har også åpnet noen nye dører, sier Gustav Agneman.

Prisen ble utdelt ved en gallamiddag i Belfast 26. mars.