Mark Pasquine skal lede Institutt for internasjonal forretningsdrift

Mark Pasquine er tilsatt som instituttleder ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, Fakultet for økonomi. – Hans «utenfra-blikk» og evne til nettverksbygging er verdifullt for et institutt som er opptatt av relasjoner, sier dekan Monica Rolfsen.

Portrett av en mann
Marc Vincent Pasquine. Foto: MA/NTNU

Pasquine har doktorgrad i markedsføring fra Norges Handelshøyskole, NHH. Han var førsteamanuensis II ved NHH i 11 år, og har vært ansatt ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) siden 2010.

Ved IIF har Pasquine hatt flere roller. Han har blant annet vært studieprogramleder for masterprogrammene, studieprogramleder for bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse, og hatt ansvar for veiledning av masteroppgaver og PhD-kandidater, i tillegg til undervisning og forskning.

Strategisk og inkluderende

Det siste året har han hatt midlertidig stilling som instituttleder.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at Mark Pasquine nå formelt er tilsatt i den stillingen han har fungert i det siste året, sier dekan Monica Rolfsen.

– Jeg kjenner Mark som strategisk, tydelig og beslutningsdyktig, samtidig som han er lyttende og inkluderende. Han har også et «utenfra-blikk» og er god på nettverksbygging, som er verdifullt for et institutt og fagmiljø som er opptatt av relasjoner både nasjonalt og internasjonalt, sier Rolfsen.

Dekanen legger til at Pasquines kompetanse i markedsføring kommer godt med i arbeidet med synliggjøring av instituttet, både eksternt og internt ved NTNU.

Takknemlig

– Jeg er takknemlig for tilliten jeg har fått til å fortsette i rollen som instituttleder, med det gode arbeidsmiljøet og de spennende arbeidsoppgavene vi har ved IIF. Vi jobber sammen for å sikre en solid fremtid for instituttet, ved å øke antall studenter, både nasjonale og internasjonale og innen etter- og videreutdanning. Vi skal opprettholde vårt aktive forskningsmiljø og bygge sterke tverrfaglige relasjoner, sier Mark Pasquine.

Pasquine er tilsatt ut neste lederperiode, fram til 1. august 2029. Institutt for internasjonal forretningsdrift er lokalisert i Ålesund.til 1. august 2029.

Institutt for internasjonal forretningsdrift er lokalisert i Ålesund.