Utvikler nye medisiner og metoder for å behandle komplekse sykdommer

Det nyetablerte selskapet Zenit Science skal utvikle nye verktøy og nye behandlinger for komplekse sykdommer.

Mann i hvit frakk som sitter ved en laboratoriebenk.
Professor Magnar Bjørås står i spissen for etableringen av Zenit Science. Forskningsgruppen hans benytter ulike teknologiske plattformer for å forstå biologien bak mange sykdommer. – Det er evnen til å mestre mangfold i forskning som fører til praktiske løsninger, sier Magnar Bjørås. Foto: Idun Haugan, NTNU

This article is also available in English.

Det er forskere fra NTNU og Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus som etablerer Zenit Science. Etableringen er i samarbeid med Marigold Innovation, et dansk innovasjonsselskap som jobber med kommersialisering av banebrytende grunnforskning innen medisin og livsvitenskap.

Magnar Bjørås, professor ved NTNU og forsker ved OUS/UiO, står i spissen for etableringen. Forskningsgruppen jobber med å finne nye terapier for en del sjeldne sykdommer samt finne nye behandlinger mot virus og bakterie infeksjoner.

Forskningsgruppen hans jobber blant annet med utvikling av miniorganer. I de bittesmå minhjernene, minihjertene og miniøynene kan de teste ut terapier og medisiner på mange ulike sykdommer. Forskningsgruppen utviklet også en koronatest i rekordfart da koronaepidemien spredte seg i verden og helsevesenet hadde akutt behov koronatester. 

Minihjerner som ligger i en plast skål, og bildet til høyre er en minihjerne sett gjennom mikroskop.
Dette er minihjerner som er dyrket fram i laben. Bildet til høyre er en minihjerne sett gjennom mikroskop.

Grunnforskning som plattform

Solid grunnforskning som plattform gjør forskerne i stand til å forstå og håndtere nye og komplekse problemstillinger.

– Etableringen av Zenit Science er et utmerket eksempel på viktigheten av grunnforskning som en plattform for produktutvikling for et bedre fremtidig helsevesen, sier Toril Nagelhus Hernes, prorektor for innovasjon og professor i medisinsk teknologi ved NTNU.

– Jeg er begeistret over å se hvordan Magnar Bjørås tar stadig nye samarbeidsinitiativer for å bringe forskningen sin videre inn mot nye medisiner og terapier, sier prorektor Hernes. 

Portrett av Toril Hernes
Prorektor for innovasjon, Toril Nagelhus Hernes. Foto: Thomas Høstad, NTNU

Mestring av mangfold gir praktiske løsninger

Magnar Bjørås har i løpet av de siste tre tiårene bygd opp et team og dyrket fram et økosystem av vitenskapelig ekspertise som utnytter ulike teknologiske plattformer for å forstå biologien bak mange sykdommer. Teamet har også utviklet flere verktøy for å forbedre legemiddelutvikling.

– Vårt fokus har alltid vært på å utnytte et bredt spekter av teknologier for å møte komplekse utfordringer. Det er evnen til å mestre mangfold i forskning som fører til praktiske løsninger, sier Magnar Bjørås.

Et samarbeidsprosjekt og en milepæl

– Dannelsen av Zenit Science er et vitnesbyrd om samarbeidsånden som kjennetegner professor Magnar Bjørås’ forskerteam, sier daglig lederPeter Horn Møller i Marigold Innovation.

– Fra begynnelsen av et konsept innen grunnforskning til dets utvikling til et levedyktig produkt utgjør vårt samarbeid et spekter av ekspertise som driver prosjektene våre fremover, sier han.

NTNU Technology Transfer (TTO) har ansvar for å forvalte rettighetene til kunnskap og forskningsresultater ved NTNU og Helse Midt-Norge. TTO bidrar til at Zenit Science vil kunne lisensiere og kommersialisere forskningsresultater.

– Vi ser frem til å lansere 2-3 prosjekter som oppdragsforskning i løpet av de kommende 12-18 månedene. Det vil markere en milepæl i vår reise for å etablere et sterkt norsk life science-selskap, sier Magnar Bjørås.