Delt seier i NTNUs Litteraturpris 2020

Prorektor Bjarne Foss sammen med de tre prisvinnerne.
Fra venstre: Prorektor for forskning Bjarne Foss, Erik Stenvik, Mirjam Sorge Folkvord, Brian Cliff Olguin og juryleder Ellen Andenæs.

For første gang har NTNUs Litteraturpris fått to vinnere samme år. Både Bondevett av Erik Stenvik og Bygården av Mirjam  Sorge  Folkvord og Brian Cliff Olguin mottar prisen for 2020.

Våren 2020 åpnet en jury bestående av representanter fra NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge opp for nominasjoner til NTNUs Litteraturpris 2020. Etter å ha gjennomgått de 25 foreslåtte fagbøkene, presenterte juryen tidligere denne høsten sine fem nominasjoner. Lørdag 31. oktober ble Bondevett og Bygården annonsert som de endelige vinnerne.

Om drabantby og bondeliv

Stenviks Bondevett omtales av juryen som en sjelden bok. Boka omhandler nyere utvikling i landbrukspolitikk, men er sterkt preget av Stenviks eget liv som bonde i Namdalen. Gjennom detaljerte skildringer av gårdslivet, maler Stenvik et bilde av bondevett som et sentralt kunnskapsfelt innen moderne debatter om naturvern, økologi og dyrevelferd.

– Med dette skildrende og personlige verket, bidrar Stenvik med kraftfull argumentasjon mot industrialiseringen av jordbruket, skriver juryen i sin begrunnelse.

Bygården drar derimot leserne bort fra «livet på landet» og inn i storbyens boliger. Gjennom en synergi av Olguins bilder og Folkvords tekst, skildrer boka livene på innsida, utsida og i skyggen av boligmarkedet. Boka omtales, i juryens begrunnelse, som en engasjerende fortelling om både livet i en av Oslos bygårder og det siste århundret i norsk boligpolitikk. Gjennom verket gir Folkvord og Olguin et innsyn i sine drømmer og rørende menneskeliv, men holder seg faglig og uten sentimentalitet.

Setter stor pris på anerkjennelsen

Forfatterene håndterer ikke bare ulike tema, men kommer også fra svært ulik bakgrunn. Erik Stenvik er utdannet veterinær, og har gjennom hele sitt liv jobbet med gårdsbruk i Namdalen. Det var først da han pensjonerte seg at han valgte å debutere som forfatter. Han ble noe overrasket over pristildelingen.

– Når du debuterer i 70-årene, må du jo sette ambisjonsnivået deretter. Det kom derfor helt uventet, men det er en hyggelig anerkjennelse av boka, sier Stenvik.

Han håper at boka kan formidle et verdigrunnlag som står sterkt i bondekulturen. Denne kulturen er også akkurat det Stenvik selv forsøker å beskrive i Bondevett. Med en stadig industrialisering og globalisering av landbruket, erfarer den pensjonerte veterinæren at bondelivet han selv kjenner, er i ferd med å dø ut.

Folkvord og Olguin er på sin side et par samboere med bakgrunn fra journalistikk. De tok fatt på prosjektet som en visuell utforskning av tendenser de merket i Oslos boligområder. De er relativt unge, og var forholdsvis ukjent med konseptet boligpolitikk. Paret håper derfor at boka kan bli en døråpner for flere unge inn i boligmarkedets ukjente dyp.

– Vi håper boka vil gi leserne en wow-opplevelse. Vi opplevde jo det selv mens vi arbeidet med boken, forteller Folkvord

De to bøkene tar med dette plass som vinnere av den fjerde årlige utgaven av NTNUs litteraturpris. De tidligere vinnerne har vært Sara Sølbergs Seismiske smell i 2017, Maria Berg Reinertsens Reisen til Bretton Woods i 2018 og romanen Livet i luften av Arild Vange i 2019. Prisen veksler annethvert år mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Dette er altså det andre året med faglitterær vinner, men det første året med delt seier.