Nominér din kandidat til NTNUs litteraturpris 2024!

I år skal NTNUs litteraturpris gå til eit faglitterært verk. No har du høve til å nominere ein forfattar du meiner fortener å vinne.

Bilde av en mann
Foto: Trine Melhuus. Fjorårets vinnar av NTNUs litteraturpris var forfattar Carl Frode Tiller for romanen Flukt (2021).

Her kan du nominere kandidatar til NTNUs litteraturpris 2024.

Fristen for å sende inn forslag er 5.mai.2024.

Kriterier

For å vere kvalifisert til vurdering gjeld følgjande kriterium:

  • forfattaren må ha tilknyting til Trøndelag,
  • boka må vera skrive på norsk dei siste to åra
  • boka må vende seg til eit allment publikum

Om NTNUs litteraturpris

Prisen er på 20 000 NOK, og delast i år ut for åttande gong ut på Litteraturhuset i Trondheim under Basta-festivalen, 16.november.

«Formålet med NTNU Litteraturpris er å anerkjenne eit norskspråklig, skjønnlitterært eller faglitterært verk skrive av ein nolevande forfattar med tilknyting til Trøndelag. Den er òg meint å skulle stimulere interessa for litteratur, så vel skjønnlitterær som faglitterær, og synleggjere og utvikle litterær verksemd knytt til regionen vår. Verket må vere gitt ut dei to tidlegare år.»

Jury for NTNUs litteraturpris 2024
Juryen består av representantar frå NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum:
Karolina Drozdowska (NTNU, juryleiar)
Trond Åm (Litteraturhuset)
Siri Aurland Bredesen (Norsk forfattarsentrum)
Aja Bugge (Litteraturhuset)
Nora Markussen (NTNU, student)

For ytterlegare informasjon, kontakt juryleiar Karolina Drozdowska