21 nye meritterte undervisere

Prorektor Marit Reitan sier at underviserne gir NTNU en spisskompetanse på undervisning.

G-bygget på campus Gjøvik. Snø på bakken, i trær og busker.
Foto: Merete Nyheim/NTNU

– De meritterte underviserne gir oss spisskompetanse på undervisning, noe som er kjempeviktig for miljøene de underviser i, men også for NTNU som helhet. Ordningen er i tillegg viktig fordi den synliggjør og promoterer god undervisning ved NTNU, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.

En merittert underviser ved NTNU er en som har utmerket seg ved å ha et gjennomgående og tydelig fokus på studentene sin læring i undervisningsvirksomheten sin.

Hun har en utforskende tilnærming til utvikling av egen undervisning og utdanningene ved NTNU. Underviseren legger vekt på å planlegge, gjennomføre, vurdere og tilpasse undervisningspraksisen sin slik at hun på best mulig vis støtter opp under studentene sitt læringsutbytte.

Her er de nye meritterte underviserne:

 • Førsteamanuensis Ellen Marie Bardal, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, MH
 • Førsteamanuensis Randi Stokke, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, MH
 • Førstelektor Heidi Libæk Wold, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, MH
 • Førsteamanuensis Siri Marte Hollekim-Strand, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, MH
 • Dosent Alex Strømme, Institutt for lærerutdanning, SU
 • Førsteamanuensis Ove Østerlie, Institutt for lærerutdanning, SU
 • Dosent Jardar Cyvin, Institutt for lærerutdanning, SU
 • Professor Erlend Dehlin, Institutt for lærerutdanning, SU
 • Førsteamanuensis Øyvind Bjerke, Institutt for lærerutdanning, SU
 • Professor Anna Krulatz, Institutt for lærerutdanning, SU
 • Førsteamanuensis Luca Finocchiaro, Institutt for arkitektur og teknologi, AD
 • Professor Steffen Wellinger, Institutt for arkitektur og planlegging, AD
 • Førsteamanuensis Bassam Hussein, Institutt for maskinteknikk og produksjon, IV
 • Professor Magnus Borstad Lilledahl, Institutt for fysikk, NV
 • Førsteamanuensis Torstein Bolstad, Institutt for elektroniske systemer, IE
 • Førsteamanuensis Sobah Abbas Petersen, Institutt for datateknologi og informatikk, IE
 • Førsteamanuensis Kiran Raja, Institutt for datateknologi og informatikk, IE
 • Professor Espen Storli, Institutt for moderne samfunnshistorie, HF
 • Professor Hanna Musiol, Institutt for språk og litteratur, HF
 • Førsteamanuensis Tim Torvatn, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, ØK
 • Professor Øystein Widding, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, ØK

Diplomutdeling for meritterte undervisere vil foregå i Rådssalen i Hovedbygningen på Gløshaugen den 14. desember.

Se tidligere meritterte undervisere her.

Les mer om pedagogisk merittering av utdanningsfaglig kompetanse.