Dette blir NTNUs mastergradsring

Mastergradsringen heter «Ringvirkninger» og er designet av Ragne Stauri.

Prototype av NTNUs nye ring. Foto: Felix Seifert/NTNU

Mastergradsringen heter «Ringvirkninger» og er designet av Ragne Stauri.

– Motivet dråpen som treffer vann der ringene spres utover i vannet skal symbolisere at en utdanning ved NTNU har en videre effekt i livet. Forhåpentligvis har man hatt en studietid som på ulike vis vil prege mange aspekter av livet, sier Ragne Stauri, som er utdannet lege ved NTNU og har designet mastergradsringen.

Juryen begrunner valget med at bidraget har et svært godt konsept og er en av de sterkeste historiefortellerne.

– Bruk av NTNU logoens kule som dråpe og ringvirkninger av kunnskap, omfatter og ivaretar alle mastergradsstudier på en god måte. Både konsept og designet skiller seg ut og har elementer av nytenkning som bidrar til at ringen kan befeste seg som en sterk symbolbærer for mastergradsstudier ved NTNU.

Videre sier Juryen at ringen enkelt vil la seg justere uten å svekke den enkle symbol-ideen og stå godt sammen med de to andre ringene.

Startet i 2018

– Min tanke med designen bak “Ringvirkninger” var å vise at man etter 5 år ved NTNU og som ferdig mastergradsstudent, ikke bare sitter igjen med en masterutdanning og faglig input, men at man også har gjort seg nye erfaringer, fått seg nye venner og kanskje litt livsvisdom, sier Stauri.

Skisse: Ragne Stauri

Prosessen med utvikling av mastergradsringen startet i 2018 med utlysning av en designkonkurranse. Det ble dannet en jury og 100 bidrag ble sendt inn og godkjent for juryering.

Det sto til slutt mellom to designforslag, «Ringvirkninger» og «Môbius’ bånd».

Det ble utviklet prototyper av første- og andreplassen. På bakgrunn av prototypene ble «Ringvirkninger» valgt.

Bidragene ble vurdert etter følgende kriterier:

  • Konsept
  • Design/form
  • Materialvalg
  • Oppnåelse av målsetning:
  • Favne alle mastergradstudier
  • Passe for alle kjønn
  • Produseres innenfor utsalgspris på 6.000 kr
  • Inngå sammen med de to andre NTNU-ringene

Veien videre

Firmaet Inventas AS skal jobbe videre med videreforedling av vinnerkonseptet i samarbeid med designeren, fram til produksjonsklar ring.

Det vil nå utlyses en konkurranse på produksjonen av den nye mastergradsringen. Ringen blir lagt ut for salg når denne prosessen er ferdig.

Kontaktperson:

Mads Nordtvedt