Dobling i inntekter fra oppfinnelser

Fjoråret var et godt år for oppfinnere og fagmiljø ved NTNU. I tillegg til at stadig mer kunnskap kommer til anvendelse I arbeidslivet, så er utbetalte lisensinntekter fra kommersialisering nær doblet fra om lag 8,9 millioner kroner i 2022 til over 17 millioner kroner i 2023.

Illustrasjonsfoto av Geir Mogen: Bildet er tatt ved St. Olavs og viser forskere som jobber på en lab.

Den store økningen i inntekter fra 2022 – 2023 skyldes at man har lyktes med å få flere oppfinnelser ut i markedet gjennom lisenser. Det vil si at flere industriaktører betaler for å bruke forskningsresultatene utviklet av oppfinnere ved NTNU og helseforetaket Helse Midt-Norge.

Industri tar kunnskapen i bruk
Blant annet har forskning fra SFI CIUS, et senter for forskningsdrevet innovasjon, bidratt til nye produkter i helsesektoren som gir skarpere og klarere hjertebilder ved bruk av ultralydteknologi. Et annet eksempel er oppstarten Crayonano som har utviklet en løsning som desinfiserer bakterier og virus med ultrafiolett lys. Dette kan ha stor betydning for rensing av luft og vann innen eksempelvis norske renseanlegg eller i matforedlingsindustrien.

Fakta om NTNU Technology Transfer

NTNU Technology Transfer ble opprettet i samarbeid med NTNU og Helse Midt-Norge for å sikre at kunnskap, idéer og oppfinnelser kommer samfunnet til nytte. Dette gjøres gjennom kommersielle lisensavtaler samt etablering av nye oppstartsselskaper. I løpet av de siste to årene har NTNU Technology Transfer vurdert mer enn 260 oppfinnelser, laget 45 lisensavtaler og 3 oppstartselskaper.

De jobber også med å sikre at oppfinnerne og institusjonene får en rettmessig andel av fortjenesten når kommersielle aktører tar i bruk teknologi og idéer gjennom lisenser