ERC-stipend til Ellingsen for å forstå klima på jorda bedre

Professor Simen A. Å. Ellingsen er tildelt det prestisjefylte ERC Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Han skal undersøke hvordan havbølger blander overflatevann ned i dypet, som kan forbedre klimamodeller.

Vanntunnelen ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk skal benyttes i prosjektet som nå har mottatt støtte. Foto: student Astri Nore

Professor Simen A. Å. Ellingsen er tildelt det prestisjefylte ERC Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Han skal undersøke hvordan havbølger blander overflatevann ned i dypet, som kan forbedre klimamodeller.

Simen Ellingsen mottar 2 millioner Euro i tildeling fra ERC for å undersøke fysikken der hav og atmosfære møtes.

– Sammenlignet med havet er bølgene ørsmå, men de har store konsekvenser for kloden. I klimasimulasjoner oppstår det feil fordi vi mangler forståelse av hvordan lagene i havet blandes, forteller Ellingsen. – Nå ser jeg frem til å undersøke dette i årene fremover, både teoretisk og eksperimentelt i vanntunnelen på NTNU.

Simen A. Å. Ellingsen er professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk. Vanntunnelen er å finne i Strømningstekniske laboratorier.

Les mer om ERC-tildelinger ved NTNU (på engelsk)