Erlend Skjetne mottar NTNUs litteraturpris 2021

Prorektor Tor Grande og prisvinner Erlend Skjetne. Skjetne har diplom og blomster i hendene.
Prorektor Tor Grande og prisvinner Erlend Skjetne. Foto: Sondre Aksnes Yggeseth / NTNU.

NTNUs litteraturpris for 2021 går til forfatteren Erlend Skjetne fra Melhus. Prisen får han for sin debut fra 2019, diktsamlingen Skare.

På Trondheim Folkebibliotek ble den femte utdelingen av NTNUs litteraturpris avholdt fredag 15. oktober. Hvert år siden 2017 har forfattere med tilknytning til Trøndelag blitt hedret med en pris på 20 000 kroner, som deles ut av NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Forfattersentrum Midt-Norge. Prisen veksler annethvert år mellom skjønnlitteratur og sakprosa. I år er det fiksjon som står i fokus, og prisen går til diktsamlingen Skare av forfatteren Erlend Skjetne fra Melhus.

Bakgrunn for tildelingen

Skare, som er Skjetnes debututgivelse fra 2019, omtales av litteraturprisens jury som kjennetegnet av eksistensiell dybde, sterk poetisk slagkraft og nydelig klangrikdom. De sammenligner samlingens gammelmodig og dels konstruert nynorsk med den svært betydningsfulle forfatteren Tarjei Vesaas. Videre begrunner juryen tildelingen med at Skjetne får fram et særegent narrativt driv som skaper dynamikk og spenning gjennom hele samlingen. Samtidig står diktene seg godt som enkeltdikt.

I det ytre handler samlingen om to menneskers møte med et fremmed, iskaldt kystlandskap. Verkets hovedpersoner, «Eg» (han) og «du» (hun), slår seg ned i et hus, de utforsker naturen i flere årstider, det oppstår konflikter og brudd. Juryen påpeker at boken kan leses økokritisk, og at den er skrevet med en varsom innestemme som minner oss om at vi skal gjenfinne en sensitivitet vi har mistet i møte med naturen

– Skjetne skildrer respektfulle, utforskende og vare møter med en fremmed natur som «eg» og «du» sakte gjør til sin. Diktene gjengir konkrete, fysiske møter og tilstander – mellom «eg» og «du», og mellom mennesket og naturen – i et iskaldt, vinterlandskap som kan oppfattes som nordnorsk. Likevel kjennes Skjetnes diktsamling stedløs og universell, skriver juryen i sin begrunnelse.

Om litteraturprisen

Litteraturprisen skal gå til et norskspråklig verk av høy litterær kvalitet. Verket skal være utgitt i løpet av de to foregående år, og det skal være skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Juryen består av to medlemmer fra litteraturhuset, to fra NTNU og ett fra Forfattersentrum Midt-Norge. Prisen er ledd i NTNUs satsing på samarbeid med kulturinstitusjoner i Trondheim og Trøndelag, hvor avtalen er mellom universitetet og Litteraturhuset.

Tidligere vinnere av NTNUs litteraturpris

  • 2017: Sara Sølberg for Seismiske smell
  • 2018: Maria Berg Reinertsen for Reisen til Bretton Woods
  • 2019: Arild Vange for Livet i luftene: fortelling, sang
  • 2020: Erik Stenvik for Bondevett
  • 2020: Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin for Bygården