ESA gir klarsignal til Ocean Space Centre

I dag godkjente ESA, EFTAS overvåkningsorgan, full statlig finansiering av Ocean Space Centre.

KLARSIGNAL: Omtrent slik vil Ocean Space Centre se ut når anlegget er ferdig i 2028 (Plomp/Snøhætta).

I dag godkjente ESA, EFTAS overvåkningsorgan, full statlig finansiering av Ocean Space Centre.

– ESAs godkjenning er en gledelig avklaring som vi har ventet på. Vedtaket er en viktig bekreftelse både for NTNU og SINTEF på at det rettslige grunnlaget for en tildeling fra staten er på plass, sier Olav Bolland som er dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, og leder for prosjektets styringsgruppe.

Den viktigste forutsetningen for godkjenningen fra ESA er at minimum 80 prosent av senterets samlede kapasitet benyttes til ikke-økonomiske aktiviteter som utdanning og uavhengig forskning. Øvrig kapasitet kan benyttes til oppdragsforskning for næringslivet.

– Dette er svært gode nyheter. Ocean Space Centre vil bli et verdensledende senter for forskning, utdanning og næringsliv innen maritime og marine næringer. Dette senteret vil bli viktig når vi skal legge til rette for grønn omstilling og større verdiskaping fra havet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding fra Regjeringen.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.
Les pressemelding fra ESA her.

Klart for byggestart

Regjeringen har foreslått en oppstartsbevilgning for Ocean Space Centre på 500 millioner kroner i 2022. Dette er en del av en samlet kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Går alt som planlagt vil byggingen av senteret starte allerede sommeren neste år.

– Nå ser det veldig lyst ut. Endelig kan vi få senteret som så mange har jobbet for siden 2005. Senteret blir viktig både for NTNU og Norge som havnasjon, sier Olav Bolland.

Han understreker samtidig at statsbudsjettet ennå ikke er formelt vedtatt i Stortinget. Det har også kommet noen klager på vedtaket til reguleringsplan som ble gjort i Trondheim kommune. Disse må behandles før byggingen kan settes i gang.

Fakta

  • OSC blir det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi og vil drives som en nasjonal forskningsinfrastruktur åpent tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringsliv.
  • OSC består av utdannings- og forskningsinfrastruktur på Tyholt i Trondheim, og Fjordlab med installasjoner utenfor Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund der teknologier testes under reelle driftsforhold.
  • Infrastrukturen på Tyholt i Trondheim vil bygges på tomten hvor Marinteknisk senter ligger i dag. Deler av dette anlegget vil rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.
  • Statsbygg vil bli byggherre. NTNU vil forvalte statens eierskap til senteret, og være operatør av senteret sammen med SINTEF Ocean.