Feirer 217 nye doktorer 8. mars

Siden juli 2023 har 217 avlagt doktorgrad ved NTNU og fredag 8. mars er det duket for nok en høytidelig feiring av NTNUs nye doktorer, på samme dag som den internasjonale kvinnedagen.

et opplyst rom. folk sitter og ser fram mot en scene, der det står en kvinne med en kappe
Bildet er fra en tidligere seremoni, 17. november 2023. Foto: Thor Nielsen / NTNU

This article is also available in English.

Fredag vil 121 av de nye doktorene dem samles til seremoni i Aulaen, hvor de mottar sitt diplom for avlagt doktorgrad.

Doktorandene har fordypet seg i et bredt spenn av emner. Doktorene har blant annet forsket på hvordan kunstig intelligens kan brukes for å oppdage skader på rørledninger under vann, sett på levevilkårene for barn i middelalderen gjennom å studere gamle tekster, undersøkt hvordan mikroorganismer påvirker helsen til laks, samt sett på hva som er sammenhengen mellom fagforeninger og produktive bedrifter.

Felles for alle, uansett fagfelt, er at det ligger hardt arbeid bak og at de bidrar til kunnskap for en bedre verden.

Tidligere Onsager-professor blir æresdoktor

Professor Richard Spontak (født 1961) ved North Carolina State University utnevnes som æresdoktor under doktorpromosjonen.

Professor Spontak er et kjent navn ved NTNU, som allerede i 2012 mottok Lars Onsagers æresprofessorat for sitt arbeid innenfor kjemisk prosessteknologi og polymervitenskap.

Forskningen hans på membraner og seperasjoner av gasser har vært et viktig bidrag i arbeidet med karbonfangst og lagring. Et felt som også har blitt stadig viktigere nå som blant annet hydrogen utpekes som et satsningsområde innenfor det grønne skiftet.

Professor Spontak er en internasjonalt anerkjent vitenskapsmann og er blant annet en av åtte amerikanske professorer som er utpekt som Jefferson Science Fellow i det amerikanske utenriksdepartementet i Washington, D.C.

Både NTNU og andre norske institusjoner har hatt stor glede og nytte av å samarbeide med professor Spontak. Noe som har medført til internasjonale priser og tildelinger av forskningsmidler.