Gunnar Bovim blir styreleder i Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nytt styre for Norges forskningsråd. Det sittende styret utvides med to nye medlemmer, og Gunnar Bovim tar over etter Kristin Halvorsen som styreleder.

Gunnar Bovim snakker foran en forsamling, og gestikulerer
Foto: Thor Nielsen

Det nye styret er oppnevnt for fire år fra 1. juli 2023. Sammen med Gunnar Bovim, kommer to nye medlemmer inn: Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning, og Paula Eerola, leder av Finlands vitenskapsakademi.

Fornøyd statsråd

Statsråd Ola Borten Moe understreker Forskningsrådets avgjørende rolle for Norge som kunnskapsnasjon:

– Forskningsrådet har stor betydning for Norge. Det er vår viktigste konkurransearena for å øke kvaliteten på norsk forskning, og vår fremste forskningspolitiske rådgiver. At Forskningsrådet lykkes med sitt samfunnsoppdrag er svært viktig, og jeg er veldig trygg på at Gunnar Bovim har kunnskapen, erfaringen og gjennomføringsevnen som trengs for å lede Forskningsrådets styre, sier Borten Moe.

«Norges viktigste styreverv»

Med bakgrunn som blant annet lege, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, rektor ved NTNU (2013 – 2019) og en rekke tunge styreverv, har Gunnar Bovim bred kjennskap til norsk forsknings- og innovasjonspolitikk.

Han kjenner Forskningsrådet godt som tidligere hovedstyremedlem og leder av et divisjonsstyre. Han ser fram til å ta fatt på «Norges viktigste styreverv»:

– Jeg kan knapt tenke meg et styreverv som er viktigere i Norge. Forskningsrådet spiller en nøkkelrolle for forskning, innovasjon og samfunnsutvikling. Betydningen av forskningsmiljøer som strekker seg mot den internasjonale toppen og som er engasjert i å løse våre største samfunnsutfordringer, kan knapt overvurderes, sier Gunnar Bovim.

Rektor Anne Borg er glad for utnevnelsen.

– Med Gunnar Bovim får Forskningsrådet en veldig god styreleder. Han har bred og solid erfaring fra ulike deler av vår sektor. Det har gitt ham ekstra god innsikt i hele spennvidden av søknader og saker som Forskningsrådet behandler – grunnforskning, anvendt forskning, innovasjon og samarbeid med arbeidslivet, sier Borg.

Styrets medlemmer

Etter en midlertidig periode, der Forskningsrådets styre gikk fra å ha elleve til fem medlemmer, er det nå landet på at styret skal bestå av syv personer;

  • Leder Gunnar Bovim (Trondheim), rådgiver, NTNU (ny)
  • Nestleder Birger Vikøren (Oslo), samfunnsøkonom (gjenoppnevnes)
  • Medlem Gunnar Hovland (Trondheim), konsernsjef i Tine (gjenoppnevnes)
  • Medlem Linda Nøstbakken (Oslo), forskningsdirektør SSB (gjenoppnevnes)
  • Medlem Brit Elin Steinveg (Tromsø), seniorrådgiver UiT (gjenoppnevnes)
  • Medlem Iselin Marstrander (Bodø), adm dir. Nordlandsforskning (ny)
  • Medlem Paula Eerola (Finland), leder av Finlands vitenskapsakademi (ny)