Hjemhenting av produksjon – et viktig bidrag til nasjonal forsyningssikkerhet

Hva skal til for å hente produksjonen hjem til Norge?

Debatt-deltakere står side ved side

Krig i Europa og internasjonal uro, har for alvor satt sårbarhet på dagsorden. Tilgang på kritiske varer og komponenter er en viktig del av dette, og et sentralt spørsmål er hvor vi skal produsere varer, og hva som skal til for å hente en større del av produksjonen hjem til Norge.

Hjemhenting er viktig for grønn omstilling, arbeidsplasser og industriutvikling, og for å sikre den nasjonale forsyningssikkerheten. Hva gjør norske myndigheter? Har vi en god nok næringspolitikk?

Dette var tema på et arrangement under Arendalsuka, i regi av Fakultet for økonomi, NTNU og Sintef Manufacturing. Deltakere var stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland (H) og Per Vidar Kjølmoen (AP), begge fra Næringskomiteen, direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom og klyngeleder Emma Østerbø fra NCE Manufacturing. Hans Solli-Sæther fra IIF presenterte aktuell forskning, mens Monica Rolfsen og Silje Aschehoug var moderatorer.

En kronikk om samme tema er publisert både i Oppland Arbeiderblad og Sunnmørsposten.