«Med hjerte og raushet for hverandre»

Les kronikken av viserektor Anne-Lise Sagen Major ved NTNU i Ålesund.

Regnbue.
Regnbue sett fra vinduet til viserektor Anne-Lise Sagen Major ved NTNU i Ålesund.

Dette er en ytring. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Skrevet av
Viserektor Anne-Lise Sagen Major, NTNU i Ålesund (fotograf MA/NTNU).
Anne-Lise Sagen Major Viserektor, NTNU i Ålesund.

Universitetsstudenter gir Ålesund liv, mangfold og puls. Men for å hevde oss i konkurransen med andre studentbyer, må alle yte med hjerte og raushet overfor hverandre. NTNU støtter helhjertet opp om Pride-uke 2024 i Ålesund.  

I en fersk omdømmeundersøkelse hos NTNU settes studentmiljøet som den aller viktigste faktoren for studenters valg av studiested. Den andre faktoren er studietilbudet som tilbys fulgt av botilbudet. For å skape gode rammer basert på funnene må vi jobbe sammen. Flere enn universitetet må inn på banen.

Studentbyer oppnår bedre vekst og får et mer aktivt liv enn andre byer. Slik blir det fordi studenter er en ressurs som bor og bruker tilbudet der. I vår innsats med å tilrettelegge handler det om gode rammer, i alt fra stødig busstilbud til bra praksisplasser. Det handler om at studentene må kjenne seg trygge og inkluderte.

Vårt kunnskapsby-samarbeid står derfor sentralt for NTNU. Alt av samarbeid som skjer hver dag i team med en rekke av gode partnere fra arbeids- og næringsliv, er uvurderlig for oss.  Men kanskje aller viktigst: I hverdagen er et hvert smil og enhver omtanke vi utviser overfor hverandre, hovedårsaken til at vi alle trives der vi lever og oppholder oss. 

Mangfold og likestilling

Studenter og ansatte setter NTNU sine verdier høyt. I vår omgang med andre i arbeids- og studentmiljøet vektlegges spesielt respekt og omtanke. Gode verdier skal være der i vårt møte med omverden, med en samtidig forutsetning om at vi prøver å fremme likeverd og toleranse. NTNU skal bidra til likestilling og mangfold. Slik bidrar vi også med å heve kvaliteten vår som studiested og arbeidsplass her i Ålesund.

Rundt om i verden blir verdier som likestilling, mangfold og toleranse satt på prøve, ut fra historiske forhold om diskriminering og kulturelle definisjoner av hva som er rett og galt. Noen steder er det politikk som legger ned forbud mot Pride-arrangementer, og heldigvis er det ikke slik her. Vi minner oss selv på at midt i alle diskusjonene som pågår, så står det alltid enkeltindivider som fortjener vår støtte!

NTNU hilser styrken i en hel uke med markering av Pride i Ålesund velkommen. Styrken ligger i alle aktivitetene. Der gis det rom for refleksjon, innsikt gjennom utstillinger, foredrag, filmvisning, bokbad, arrangement for elever, studenter, barn og familier, sosiale happenings og sågar Regnbuemesse på søndag. Dette blir trygge soner der de som deltar kan være del av et fellesskap uten fokus på hvor skeiv en er, hudfarge, religion eller politisk ståsted. Programmet ser ut til å skape gode rom der politiske og kulturelle aktiviteter kan gå hånd i hånd.

Kunnskap for en bedre verden

For NTNU handler likestilling om å respektere og verdsette synlige og usynlige forskjeller mellom folk. Mangfold er noe vi som universitetet tar med oss inn som en viktig ressurs både i undervisning, forskning og innovasjon. For de som kommer til NTNU i Ålesund for å studere vil vi signalisere at alle kan føle seg trygge, og heller fokusere på å ta inn ny kunnskap for en bedre verden.    

Kommunene Aukra, Aure, Gjemnes, Tingvoll, Fjord, Sande og Vanylven har alle omtrent like mange innbyggere som vi har studenter på Campus. Nesten 3.000 studenter går inn og ut av Campus gjennom ukene fra august til juni, sammen med våre ansatte og besøkende. Mer enn 7.000 personer kan være her på besøk i løpet av uka, eller en dag, gjennom alle de aktivitetene som foregår her.  

Blir studentene værende her?

Nå i juni tømmes gangene, de siste eksamener er forbi og studieåret avrundes. Hybler vaskes ned, kontrakter avvikles og deltidsjobber sies opp. Nye kapitler av livet venter. Flytter NTNU-studenten til en annen by? Hvor mange klarer vi å beholde her i regionen? Å lykkes med god studentrekruttering gir Ålesund og hele regionen bonus, ved at flere vurderer en permanent adresse her. Vi behøver aktiviteter som motvirker intoleranse og diskriminering – aktiviteter som viser at vi ønsker alle velkommen. 

NTNU sine ansatte og studenter deltar på det som skjer gjennom uken her i byen. Vi deltar også i paraden på lørdag, 15. juni. Der er universitetet påmeldt med egen NTNU-fane, og vi går sammen med våre venner i Studentsamskipnaden (Sit) og Studentparlamentet.

Er du student fra andre universitet og høyskoler, eller kanskje bare på gjennomreise og ikke har noe spesielt sted du har tenkt å gå under paraden? Da er du mer enn velkommen til å gå sammen med oss!

NTNU støtter helhjertet opp om å vise frem at Ålesund er en by for alle.