Hva finnes bortenfor den grønne omstillingen?

På tampen av september møtes nesten 200 samfunnsvitere og humanister fra hele verden i Trondheim for å diskutere hvordan klima-, miljø- og energikrise kan møtes med en omstilling som er både bærekraftig og rettferdig.

To personer snakker sammen over kaffe.
Sara Heidenreich og Tomas Skjølsvold vil legge til rette for kunnskapsutveksling på Beyond-konferansen i september.

På konferansen “Beyond crisis/Beyond normal: A social science and humanities conference on sustainability” skal forskere, næringsliv og organisasjonsliv delta på speed-dating for kunnskapsutveksling.

Forskning på alt fra forbruksreduksjon til innovasjonsstrategier for fornybar energi, samfunnskonflikter og klimatilpasning står på menyen.

Tomas Skjølsvold og Sara Heidenreich er blant forskerne som inviterer til konferansen.

– Det har blitt mer og mer tydelig at vi som samfunn er på kollisjonskurs med naturens og klimaets tålegrenser, sier Tomas Moe Skjølsvold. Samtidig er vi i ferd med å legge opp til en energi- og klimaomstilling som skaper mange tapere, legger Sara Heidenreich til. – Vi trenger å finne måter å leve på som hverken utarmer planeten eller skaper større sosiale ulikheter. Konferansen vil være et forskningsbasert og kreativt verksted for å komme videre.  

Speed-dating for kunnskapsutveksling

– Dette er ikke noe vi forskere kan gjøre alene, sier Tomas Moe Skjølsvold.

Til konferansen har de invitert energiselskaper, kommuner, direktorater, organisasjoner som Enova og annet næringsliv for å delta på idedugnaden i form av speed-dating.

– Ideen er enkel. Vi forskere lærer om hva slags forskningsbehov som finnes ute i samfunnet, samtidig som samfunnsaktørene lærer mer om hvordan humaniora og samfunnsvitenskapen kan bidra, sier Skjølsvold. – Vi trenger både å forstå og samarbeide med verden der ute, samtidig som disse aktørene har behov for våre perspektiver.

– Det er lett å se seg blind på teknologien, men de som arbeider med omstilling i praksis vet at den alene ikke løser mye. På konferansen vil vi diskutere grunnleggende spørsmål om hvordan et klimavennlig, bærekraftig og rettferdig samfunn ser ut.  Speed-datingen med forvaltning og næringsliv er en del av å kunne lykkes med dette, sier Heidenreich.

Et av Europas største fagmiljø innen grønn omstilling

Beyond-konferansen er en viktig møteplass for forskere fra samfunnsvitenskap og humaniora som arbeider under paraplyen bærekraft.

– Grunnleggende er dette en forskningskonferanse, sier Heidenreich. NTNU har et voldsomt fokus på teknologiforskning for å løse klimakrisen, men vi har også noen av Europas største og beste miljøer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap på dette området. Det har jo gått inflasjon i begreper som «omstilling», «skift», eller «transformasjon» i politikken og næringslivet. Gjennom denne konferansen vil vi synliggjøre forskning som tar disse begrepene på alvor. Hva betyr det egentlig å skulle bli bærekraftig, og hva er de største hindrene for å lykkes med dette? Slike spørsmål er humaniora og samfunnsvitenskapens hjemmebane. Det handler om å forstå sammenhengene mellom ulike deler av samfunnet, mellom mennesker og teknologi, og om å se de uventede og de utilsiktede konsekvensene av de valgene vi gjør.

– Ikke minst har vi mye å bidra med når det kommer til å formulere veier fremover i disse «transformasjonene», sier Heidenreich. Men da må det vi kan og vet komme ut og diskuteres også av andre enn oss, og vi må finne nye måter å kommunisere og samhandle på.

“Beyond crisis/Beyond normal: A social science and humanities conference on sustainability” foregår på Digs i Trondheim den 27. og 28. september.