«I dette prosjektet er det mange gode hoder som har funnet sammen»

Rektor Anne Borgs tale ved åpningen av nytt operasjonsstuelaboratorium ved institutt for Energi- og prosessteknikk.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner nytt operasjonsstuelaboratorium ved NTNU
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner nytt operasjonsstuelaboratorium ved NTNU. Foto: Lars Bugge Aarset,

Dette er en ytring. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Kjære statsråd, kjære kolleger og kjære venner.

Velkommen hit til institutt for Energi- og prosessteknikk!

I dag åpner vi et nytt operasjonsstuelaboratorium ved NTNU.

Det er det mange som har gledet seg til.

I dette prosjektet er det mange gode hoder som har funnet sammen ved NTNU, St. Olavs hospital og Norconsult.

Det gode samarbeidet er en styrke vi skal fortsette å bygge videre på. Fordi samarbeid gir resultater.

Det er også på sin plass å rette en stor takk til Forskningsrådet og Norconsult som har bidratt i finansieringen av laboratoriet. Og en takk til St. Olavs som har bidratt med utstyr.

Det som forskes på her vil blant annet være viktig i arbeidet med å redusere forekomsten av postoperative såroperasjoner.

I nær fremtid risikerer vi at halvparten av alle sårinfeksjoner etter inngrep vil være resistente mot antibiotika, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Det er en dyster prognose.

I ytterste konsekvens handler forskningen her om å redde liv.

Intet mindre.

Helt siden legen Ignaz Semmelweis på 1800-tallet påviste sammenhengen mellom legers og jordmødres håndhygiene og utbredelsen av barselfeber.

Til Alexander Flemmings oppdagelse av Penicillin på 1900-tallet som et middel mot farlige infeksjoner.

Så har menneskeliv blitt reddet takket være nyvinninger og fremskritt innenfor legevitenskapen.

Medisinhistorien er lang. Og vi skal fortsette å fylle de blanke sidene med mer kunnskap og flere nyvinninger.

Her ved NTNU har vi et medisinsk og teknologisk fagmiljø i særklasse som samarbeider godt med eksperter i helsevesenet og næringslivet.   

Det gir oss unike muligheter i utviklingen av ny helseteknologi og nye løsninger.

Et kjent eksempel på det var under pandemien. Da utviklet et tverrfaglig forskerteam ved NTNU i samarbeid med St. Olavs et hurtigspor i produksjonen av koronatester.

Hvilke muligheter som springer ut av dette laboratoriet kommer fremtiden til å vise. Men med blant annet spennende forskning på inneklima og energieffektivisering så lover det godt for morgendagens operasjonsrom.

Jeg skal ikke forskuttere alt for mye av det som skjer videre i programmet nå. Men kan allerede nå love en spennende demonstrasjon med et team av kirurger som viser ny teknologi i aksjon.

Da gir jeg ordet videre til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Vær så god, ordet er ditt.