Innholdsrikt seminar i Snåsa mellom NTNU og Saemien Sijte

På lørdag besøkte rektor det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sitje i Snåsa. NTNU har ikke vært sitt samfunnsansvar godt nok bevisst i å integrere sørsamiske forhold i universitetets utdanning og forskning . På vegne av NTNU kom rektor med en beklagelse til det sørsamiske miljøet.

Bilde av Anne Borg og Birgitta Fossum. De står foran en vegg, og ser inn i kamera
Rektor Anne Borg med Birgitta Fossum, direktør for Saemien Sitje i Snåsa. Foto: Privat

– Med et geografisk tyngdepunkt i Trøndelag har også NTNU et særlig ansvar for å undervise og forske på sørsamiske forhold; både historiefaglig og på andre fagfelt. Vi skal være vårt ansvar bevisst, men som de historiske og faglige gjennomgangene viser er det begått feil. På vegne av NTNU beklager jeg at vi ikke har oppfylt vårt ansvar overfor det sør-samiske miljøet, sier rektor Anne Borg.

I grunnloven står det at statens myndigheter er pålagt å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Rektor mente at NTNU hadde en vei å gå på dette området, men at universitetet tar lærdom fra egen historie og man skal jobbe fram et nytt kunnskapsgrunnlag.

Teori om bosetting

Tidligere har enkelthistorikere ved det som i dag er NTNU holdt fast ved fremrykningsteorien, en teori som svært forenklet hevder at samene kom til Trøndelag på et sent tidspunkt, altså etter det man gjerne beskriver som norske bønder. Arkeologiske funn viser at teorien var faglig feilaktig. Det at teorien lenge ble forfektet uten at andre funn ble hensyntatt ga konsekvenser for det sørsamiske miljøet i rettslige spørsmål.

Forsoning begynner med å lytte

– Det ble sagt mye interessant på dette faglige seminaret. Jeg skal la de som er eksperter på emnet svare for detaljene her. Men jeg synes det er verdt å gjentatte et godt poeng: «Det å lytte, anerkjenne og ta til seg andres perspektiver er en viktig del av en forsoningsprosess.» Det mener jeg er et fornuftig sted å starte. Jeg både tror og håper at dette er starten på en bedre dialog og tettere samarbeid med samiske miljøer, sier rektor Anne Borg som ønsker å videreutvikle samarbeidet med Saemien Sijte.

Innholdsrikt seminar

Seminaret ble åpnet av Direktør ved Saemien Sijte, Birgitta Fossum. Historiker Håkon Hermanstrand (Saemien Sijte/Nord Universitet) innledet med å gi sine refleksjoner om sørsamisk historieskriving. Universitetslektor og historiker Emil Mård Vaadal Eliasson (Institutt for lærerutdanning, NTNU) presentere resultater av en arkivstudie knyttet til tidligere Historisk institutt, med utgangspunkt i bruken av «fremrykkingsteorien». Instituttleder ved Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU, Karl Erik Haug redegjorde for det arbeidet som hadde pågått i snart tre år.

Innenfor det samiske området har NTNU endret lærerutdanningen, opprettet emner som inkluderer samiske temaer. NTNU har også stipendiater som forsker eller som arbeider på områder som berører samisk historie på forskjellige måter.

Du kan lese rektors tale fra seminaret her