Italiensk blikk på NTNU 

Mulige samarbeidsformer mellom Norge og Italia innen grønn energiomstilling er blant temaene når Italias president, Sergio Mattarella besøker NTNU fredag 12. mai.

Portrett av den italienske presidenten
Italias president, Sergio Mattarella. Foto: Den italienske ambassaden i Oslo.

Sergio Mattarella kommer til NTNU i spissen av en italiensk delegasjon som blant annet skal delta på forsknings og næringslivsseminaret Greening The Future.

Seminaret er skreddersydd for å utforske de felles fordelene Norge og Italia har for å utvikle nye og bærekraftige teknologier i sine nærområder.

Det innbefatter blant annet hvordan Nordsjøen og det sentrale Middelhavet kan dra nytte av naturressurser og strategisk plassering. For derved å skape synergier i forsknings- og industrisektorene for å bli store europeiske knutepunkter for den grønne økonomien.

Både norske og italienske myndigheter fremmer begge nettverk av havvindparker, solenergisystemer og hydrogenanlegg. Anlegg sammenkoblet via omfattende kabler og rørledninger, som knytter flere land sammen.

Presidenten og hans datter Laura Mattarella tas imot på NTNU av rektor Anne Borg, ordfører Rita Ottervik og sjef for Luftkrigsskolen, oberst Marianne Døhl.

Følget skal i tillegg til seminaret delta på omvisning for å få innblikk i hva NTNU gjør på energisida.

Sergio Mattarella er 81 år gammel og ble valgt som president i Italia i 2015. Han er nå inne i sin andre presidentperiode.

Besøket er ledd i et to dagers statsbesøk. Kronprins Haakon ledsager den italienske presidenten under besøket.